Др Вељко Крстоношић

Доктор технолошких наука

Председник Одборничке групе

Божидар Протић

Дипломирани правник

Заменик председника

Марија Вребалов

Пензионерка

Стеван Латиновић

Дипломирани инжењер грађевине

Др Горан Радојев

Доктор математичких наука

Мр сци. др Софија Болиновска

Лекар специјалиста офтамологије