Дејан Ковач

Дипломирани инжењер електротехнике

Председник Одборничке групе

Ивана Вујасин

Дипломирани менаџер

Заменица председника

Зелена странка

Милован Радин

Економиста

Ниједан од понуђених одговора