Мр Слободан Цветковић

Магистар економских наука

Председник Одборничке групе

Др Мирка Лукић Шаркановић

Доц. др сци мед. лекар специјалиста анестезиолог и реаниматолог

Заменица председника

Мирослав Копања

Дипломирани менаџер мастер

Слађана Крижанић

Менаџерка - предузетница

Зоран Петковић

Предузетник