Дина Вучинић

Дипломирана правница

Председница Одборничке групе

Петар Ћировић

Дипломирани правник

Заменик председнице

Здравко Јелушић

Дипломирани инжењер саобраћаја

Цвија Васић

Дипломирана менаџерка

Слободан Милић

Дипломирани менаџер предузетничке економије

Милорад Рељић

Електротехничар

Душан Ковачевић

Инжењер заштите од пожара

Јелена Маринковић Радомировић

Дипломирана економисткиња - мастер

Марко Јовановић

Дипломирани инжењер пољопривреде

Марица Матијевић

Дипломирани економиста

Соња Радаковић

Дипломирана правница - мастер

Синиша Кресојевић

Дипломирани економиста

Душан Поповић

Пензионер

Драгана Крагуљац

Дипломирана грађевинска инжењерка - мастер

Љубомир Ласица

Техничар друмског саобраћаја

Младен Верначки

Пољопривредни техничар

Јелена Кешељ

Дипломирана инжењерка пољопривреде

Предраг Тешановић

Eлектротехничар

Зоран Поповић

Специјалиста бравар

Никола Поповић

Дипломирани економиста

Маја Матић

Дипломирана економисткиња

Дамир Злојутро

Mашински техничар

Ивана Вељовић Переула

Mастер инжењерка архитектуре

Бојан Вулин

Mенаџер

Сања Драшко

Дипломирана правница - мастер

Ђула Киш

Наставник

Вељко Абрамовић

Машинбравар

Мирјана Василић

Машинска техничарка

Никола Јованчевић

Дипломирани инжењер менаџмента - мастер

Игор Пејчић

Дипломирани инжењер менаџмента - мастер

Јелена Аћимовић

Инжењерка за графички дизајн

Милош Пајовић

Еколог

Живорад Арсић

Пензионер

Сања Узелац

Дипломирана менаџерка у хотелијерству

Слободан Веселиновић

Дипломирани економиста