Dina Vučinić

Diplomirana pravnica

Predsednica Odborničke grupe

Petar Ćirović

Diplomirani pravnik

Zamenik predsednice

Zdravko Jelušić

Diplomirani inženjer saobraćaja

Cvija Vasić

Diplomirana menadžerka

Slobodan Milić

Diplomirani menadžer preduzetničke ekonomije

Milorad Reljić

Elektrotehničar

Dušan Kovačević

Inženjer zaštite od požara

Jelena Marinković Radomirović

Diplomirana ekonomistkinja - master

Marko Jovanović

Diplomirani inženjer poljoprivrede

Marica Matijević

Diplomirani ekonomista

Sonja Radaković

Diplomirana pravnica - master

Siniša Kresojević

Diplomirani ekonomista

Dušan Popović

Penzioner

Dragana Kraguljac

Diplomirana građevinska inženjerka - master

Ljubomir Lasica

Tehničar drumskog saobraćaja

Mladen Vernački

Poljoprivredni tehničar

Jelena Kešelj

Diplomirana inženjerka poljoprivrede

Predrag Tešanović

Elektrotehničar

Zoran Popović

Specijalista bravar

Nikola Popović

Diplomirani ekonomista

Maja Matić

Diplomirana ekonomistkinja

Damir Zlojutro

Mašinski tehničar

Ivana Veljović Pereula

Master inženjerka arhitekture

Bojan Vulin

Menadžer

Sanja Draško

Diplomirana pravnica - master

Đula Kiš

Nastavnik

Veljko Abramović

Mašinbravar

Mirjana Vasilić

Mašinska tehničarka

Nikola Jovančević

Diplomirani inženjer menadžmenta - master

Igor Pejčić

Diplomirani inženjer menadžmenta - master

Jelena Aćimović

Inženjerka za grafički dizajn

Miloš Pajović

Ekolog

Živorad Arsić

Penzioner

Sanja Uzelac

Diplomirana menadžerka u hotelijerstvu

Slobodan Veselinović

Diplomirani ekonomista