U skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Informator o radu Gradske izborne komisije Grada Novog Sada izrađen je i objavljeni putem Jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu koji vodi i održava Povernik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i dostupan je na sledećem linku:

Informator o radu Gradske izborne komisije