Градска изборна комисија обавештава бирачекоји услед тешке болести, старости или инвалидитета нису у могућности да гласају на бирачком месту, да 14, 15. и 16. децембра 2023. године у времену од 8 до 20 часова, а на дан гласања, 17. децембра 2023. године најкасније до 11 часова, могу да пријаве Градској изборној комисији да ће гласати ван бирачког места. Број телефона на које бирачи могу да се јаве у наведним терминима је 021/488-2777.

Приликом пријављивања бирач треба да наведе следеће личне податке: име и презиме, јединствен матични број, адресу пребивалишта, контакт телефон, као и разлоге због којих није у могућности да гласа на бирачком месту.