У складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Информатор о раду Градске изборне комисије Града Новог Сада израђен је и објављени путем Јединственог информационог система информатора о раду који води и одржава Поверник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и доступан је на следећем линку:

Информатор о раду Градске изборне комисије