Újvidék Város, amely a Szerb Köztársaságban helyi önkormányzati jogállással rendelkezik, szoros kapcsolatot tart fenn hazai és külföldi helyi önkormányzatokkal – összhangban a Helyi önkormányzati törvénnyel és a város Alapszabályával. A helyi önkormányzatoknak adott a lehetőség, hogy együttműködjenek külföldi önkormányzatokkal, minek alapját a Szerb Köztársaság külpolitikája képezi. A nemzetközi együttműködés során tiszteletben kell tartani az ország területi egységét és jogrendjét – ahogyan azt az Alkotmány és a vonatkozó törvények előirányozták. Az együttműködés megteremtéséről szóló határozatot és abból eredően az együttműködési megállapodást a helyi önkormányzat közgyűlése hozza meg a Kormány jóváhagyásával.

Újvidék hagyományosan nyitott város, lakosait 26 különböző nemzet tagjai képezik. A város identitását a különbözőségekre alapozza, hiszen azok képezik kulturális hagyatékának alapértékeit. Újvidék nem csak a közvetlen közelében levő városokkal tart fenn kapcsolatot, hanem az évek során számos távoli külföldi várossal is testvérkapcsolatba lépett. Folyamatosan bővítette baráti kapcsolatait, minek eredményeként a testvérvárosok a közelmúltban, Újvidék legnehezebb pillanataiban is, számos esetben tettek tanúbizonyságot barátságukról és elkötelezettségükről.

A területi közelség és a kölcsönös érdekek, valamint a fejlődés terén megnyilvánuló hasonlóságok, továbbá az együttműködési készség alapján, Újvidék a következő városokkal, területi egységekkel teremtett testvérvárosi kapcsolatot, vagy kötött együttműködési megállapodást:

TESTVÉRVÁROSOK

 • Modena, Olaszország

A testvérvárosi kapcsolatok megteremtéséről szóló egyezményt Modenában írták alá 1964. április 7-én (az aláírók Mladen Čomić, az Újvidéki Járás Közgyűlésének elnöke és Vittorio Morselin a Modenai Tartomány Adminisztratív Közigazgatási Testületének elnöke voltak).

A Modena Város és Újvidék Város közötti további együttműködési megállapodást 1984. március 17-én látták el kézjegyükkel Mario del Monte, Modena polgármestere és Zdravko Mutin, Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke.

Az együttműködés a gazdasági árucsere programokban, az idegenforgalomban, a kommunális infrastruktúra fejlesztésében, a közigazgatási szervezetek kapacitásainak növelésében, a kulturális együttműködésben, a közös rendezvények szervezésében, a sport rendezvényekben és a humanitárius segélynyújtásban nyilvánult meg.

 • Csangcsun, Kina

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló egyezményt 1981. november 10-én írta alá Jovan Dejanović, Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke.

Az együttműködés a közös gazdasági vállalkozásokban, projektekben, oktatási programokban, az egészségügyi és kulturális programokban, valamint a közös rendezvényszervezésben nyilvánul meg.

 • Dortmund, Németország

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló egyezményt 1982-ben Günter Zämtlebe, Dortmund polgármestere és Branislav Mindić, Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke írta alá.

Az együttműködés célja a gazdasági árucsere forgalom növelése, a sport és az idegenforgalom fejlesztése, az egészségügyi és kulturális téren megnyilvánuló közös munka, a rendezvény szervezés, az iskolák együttműködése, közös oktatási programok létrehozása, továbbá a községi szervek és a közigazgatási hatóságok cselekvési kapacitásainak növelése.

 • Norwich, Egyesült Királyság

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló egyezményt 1989-ben David Fulmann, Norwich polgármestere és Vlada Popović, Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke írta alá.

Az együttműködés a következő területeken bontakozott ki: iskolák, oktatási programok, városrendezés, városi közműfejlesztések, egészségügy, szociális védelem, sport, kulturális programok és rendezvények, valamint humanitárius segélynyújtás.

 • Ilioupolis (athéni község), Görögország

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló egyezményt 1994. május 28-án mgr. Theodoros Georgakis Ilioupolis Község polgármestere és Milorad Mirčić, Újvidéki Város Képviselő-testületének elnöke írta alá.

Az együttműködés tárgyát a kulturális programok, a rendezvények, a sport és a humanitárius segélynyújtás képezi.

 • Budva, Montenegró

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló egyezményt 1996-ban Žarko Miković, Budva Képviselő-testületének elnöke és Đuro Bajić, Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke írta alá.

Az együttműködés a következőkben nyilvánul meg: gazdasági csereprogramok, sport, iskolai közös programok, oktatási programok, kulturális programok és rendezvényszervezés.

 • Temesvár, Románia

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló egyezményt 2005. augusztus 3-án írta alá mgr. Gheorhe Ciuhandu, Temesvár polgármestere és Maja Gojković, Újvidék polgármestere.

Az együttműködés tárgya a gazdasági árucsere forgalom és projektek, a kulturális programok, valamint a rendezvényszervezés.

 • Nyizsnyij Novgorod, Orosz Föderáció

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló egyezményt 2006. április 18-án írta alá Bulavinov Vadim Jevgenijevics, a város polgármestere és Maja Gojković, Újvidék polgármestere.

Az együttműködés megnyilvánulási formái a községi hatósági és a közigazgatási testületek kapacitásának növelése, a gazdasági árucsere programok és projektek, az egészségügyi, sport-, oktatási és kulturális programok cseréje, valamint a közös rendezvényszervezés.

 • Pécs, Magyarország

A Pécs és Újvidék városa közötti testvérvárosi kapcsolatokról szóló egyezményt 2009. július 13-án írta alá Igor Pavličić, Újvidék polgármestere és Páva Zsolt, Pécs polgármestere.

Partneri együttműködési megállapodás: A Pécs és Újvidék Város közötti partneri megállapodásról szóló egyezményt 2002. január 8-án írta alá dr. Toller László, Pécs polgármestere és Borislav Novaković, Újvidék Város polgármestere.

A megállapodások értelmében a két testvérváros gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális védelmi, kulturális és eseményszervezési téren működik együtt.

 • Gomely, Fehéroroszország

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló oklevelet 2013. május 13-án írta alá Petr Alekszejevics Kiricsenko, Gomely Város Végrehajtó Bizottságának elnöke és Miloš Vučević, Újvidék polgármestere.

Gomely és Újvidék gazdasági, kereskedelmi, kommunális-fejlesztési, idegenforgalmi, testnevelési, oktatási, egészségvédelmi, kulturális és szociális-politikai téren fejt ki közös munkát. Teszi ezt annak érdekében, hogy sikeresebben hasznosítsa a meglevő műszaki, ipari és természeti erőforrásait. Emellett hangsúlyt helyeznek a technológiai eljárások, valamint a tudományos kutatási eredmények megosztására is.

 • Toluca, Mexico

A testvérvárosi kapcsolatokról szóló egyezményt 2015. augusztus 22-én írta alá Miloš Vučević, Újvidék polgármestere és Braulio A. Alvarez Haso, Toluca polgármestere.

 • Kumanovo, Észak Macedónia

Az együttműködési megállapodás a legrangosabb jogi okmány, amelyet a Szerb Köztársaságban a városok képviselői külföldi városokkal köthetnek, újvidéki részről Miloš Vučević, polgármester, kumanovói részről pedig, Makszim Dimitrijevszki, polgármester látta el kézjegyével, 2019. november 10-én.

Az együttműködés alapjául a két baráti nemzet egyenjogúsága szolgál, célja pedig a társadalmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Újvidék Város és a Kumanovó Község a kultúra, a tudomány, az oktatás, az idegenforgalom és a sport tárgykörében működik együtt. Emellett, közös szociális-védelmi, városrendezési és közműipari projektekben vesznek részt.

 • Alexandria, Egyiptomi Arab Köztársaság

Az együttműködési megállapodás a legrangosabb jogi okmány, amelyet a Szerb Köztársaságban a városok képviselői külföldi városokkal aláírhatnak, újvidéki részről Miloš Vučević, polgármester, egyiptomi részről pedig, Mohamed El Sherif, Alexandria kormányzója írta alá 2021. szeptember 21-én.

Az Alexandria Város és Újvidék Város közötti együttműködés tárgykörét a kultúra, a művészeti és történelmi hagyaték ápolása, a természetvédelem, az oktatás, az egészségvédelem, valamint az idegenforgalom fejlesztése képezi. Az együttműködés kiterjed a kétoldali beruházásokra – minden esetben a fogadó ország vonatkozó jogi rendeleteinek tiszteletben tartása mellett – továbbá a kétirányú turistaforgalomra, a természetbarát idegenforgalomra, a természetvédelmi táborok közös szervezésére, továbbá azokra a tevékenységekre, amelyek a fenntartható természeti erőforrások megőrzését tűzték ki célul. A fentieken túl az együttműködés tárgya az információcsere és a mezőgazdaság témaköre is.

 • Kelet-Szarajevó, Boszniai Szerb Köztársaság, Bosznia és Hercegovina

Az együttműködési megállapodás a legrangosabb jogi okmány, amelyet a Szerb Köztársaságban a városok képviselői külföldi városokkal aláírhatnak, újvidéki részről Miloš Vučević, polgármester, Kelet-Szarajevói részről pedig Ljubiša Ćosić, polgármester írta alá 2021. szeptember 29-én.

Az Újvidék és Kelet-Szarajevó közötti együttműködés alapját a kölcsönösség és az egyenjogúság képezi, figyelembe véve a hagyományos és őszinte baráti kapcsolatokat, célja pedig a partneri viszonyok és az intézmények együttműködésének előmozdítása.

Újvidék és Kelet-Szarajevó a közös munka tárgyául a gazdasági, a mezőgazdasági, a kulturális, a művészeti, az oktatási, a sport, az idegenforgalmi és a természetvédelmi témakört jelölte meg.

MEGÁLLAPODÁSOK

 • Balkáni községközi megállapodás (A balkáni városok hálózata)

A legnagyobb balkáni városok: Barátsági, együttműködési és fejlesztési megállapodás, amelynek a balkáni városok hálózatának létrehozása a célja.

Ennek keretein belül a tagországok arra törekszenek, hogy közös erővel előmozdítsák a községi és a közigazgatási szervek kapacitásait, a természetvédelmet, a városi közműhálózatokat, a területi és a városrendezési tervezést, az oktatást, a városi utasszállítást, a szociális védelmet, a gazdasági fejlesztéseket, a kereskedelmet és a versenyképességet, az egészségügyet, a vásári rendezvényeket, a kutatómunkát és a technológiai fejlesztéseket, az energiatermelést, a telekommunikációs és az informatikai technológiákat.

 • Lavov, Ukrajna

A Partneri együttműködési megállapodás tárgya: a Gazdasági árucsere forgalom és projektfejlesztések, az egészségügy, az oktatási programok, a kulturális programok és rendezvényszervezés.

 • Temesvár, Románia, Szeged, Magyarország

Együttműködési megállapodás: A Szeged, Temesvár és Újvidék közötti együttműködési megállapodást 2001. január 11-én írták alá Szegeden. Az aláírók: dr. Bartha László, Szeged polgármestere, dr. ing. Georghe Ciuandu, Temesvár polgármestere és Borislav Novaković, az Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke.

A megállapodás tárgya: a gazdasági árucsere-forgalom a közös projektkészítés, a közműrendszerek fejlesztése, a természetvédelem, az idegenforgalom, a sport, az oktatási és a kulturális programok előmozdítása, illetve a közös rendezvényszervezés.

 • Ulm, Német Szövetségi Köztársaság

Partneri együttműködési megállapodás: Az Ulm és Újvidék közötti Partneri együttműködési megállapodást 2002. július 6-án kötötték meg, az aláírók pedig: Ivo Gonner, Ulm főpolgármestere és Borislav Novaković, Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke.

A megállapodás értelmében az együttműködés tárgyát a gazdasági árucsere forgalom, az ezzel kapcsolatos projektek kidolgozása, a kommunális közműrendszerek fejlesztése, az oktatási és kulturális programok, valamint a közös rendezvényszervezés képezi.

 • Göteborg, Svédország

Partneri együttműködési megállapodás: Az Újvidék és Göteborg közötti partneri megállapodást 2002. június 6-án kötötték meg, a hazai aláíró pedig: mgr. Branislav Pomoriški volt.

Az okmány azzal a céllal készült, hogy alapul szolgáljon a községi közigazgatási kapacitások növeléséhez, a közlekedésfejlesztéshez és a helyi önkormányzati demokrácia előmozdításához.

 • Eszék, Horvátország, Tuzla, Bosznia és Hercegovina

Nemzetek közötti megállapodás: Az Eszéken, Tuzlán és Újvidéken élő nemzetek közötti toleranciáról szóló megállapodást Tuzlán írták alá 2002. február 21-én. Az aláírók: Zlatko Kramarić, Eszék polgármestere, Jasmin Imamović, Tuzla polgármestere és Borislav Novaković, Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke.

A megállapodás értelmében a felek projekteket cserélnek, közös erővel a községi adminisztráció és a közigazgatási kapacitások növelésére törekszenek, oktatási és kulturális programokat és rendezvényeket szerveznek, a nemzetek közötti tolerancia és a kisebbségi jogok megvalósításán munkálkodnak, kiállnak a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok jogaiért, meg azért, hogy a kisebbségek is az európai együttműködés alanyaivá váljanak.

 • Nantes, Franciaország

Partneregyezmény: Az Újvidék és Nantes közötti partnerségegyezmény a városi tömegközlekedés fejlesztését szolgálja (2003. július 11.).

 • Szentpétervár, Frunze kerület, Orosz Föderáció

Szándéknyilatkozat: Az Orosz Föderációban levő Szentpétervár, Frunze kerülete és Újvidék közötti szándéknyilatkozatot 2003. március 20-án írták alá, Marija Scserbakova, a Területi Igazgatóság vezetője és Borislav Novaković, Újvidék Város Képviselő-testületének elnöke.

Együttműködési megállapodás: Az Orosz Föderációban levő Szentpétervár, Frunze kerülete és Újvidék közötti együttműködési megállapodás 2005. május 12-én került aláírásra. Az aláírók:
A. Deljukin, Szentpétervár Petrográdi Adminisztratív Körzetének vezetője és Maja Gojković, Újvidék polgármestere.

 • Banja Luka, Boszniai Szerb Köztársaság, Bosznia és Hercegovina

Partneri együttműködési megállapodás: Az Újvidék és Banja Luka közötti partneri együttműködési megállapodást 2006. március 24-én Dragoljub Davidović, Banja Luka polgármestere és Maja Gojković, Újvidék polgármestere látta el kézjegyével.

 • Az „Eurocities” Városok Hálózatának (székhelye Brüsszelben van) társult tagja

Határozat született, hogy Újvidék csatlakozzon az „Eurocities” Városok Hálózatához. A csatlakozás azt a célt szolgálja, hogy megerősítsék, a várok közötti kapcsolatrendszert, népszerűsítsék a nemzetközi együttműködést és részt vegyenek az EU által szervezett projektekben.

 • Krasznodar, Orosz Föderáció

Együttműködés létrehozásáról szóló Kezdeményezés–Határozat: Az együttműködés felöleli mindazokat a területeket, amelyek iránt a két város érdeklődést tanúsít.

 • Orjol, Orosz Föderáció

Együttműködés kialakításáról szóló megállapodás: A dokumentumot 2017. január 31-én írta alá Miloš Vučević, Újvidék polgármestere és Vaszilij Fedorovics Novikov, Orjol Város közigazgatási vezetője.

Ezzel a megállapodással, az egyenjogúság, a kölcsönös bizalom és közös érdekek mentén együttműködés jön létre az Orosz Föderációban levő Orjol városával.

Újvidék és Orjol a közvetkező tárgykörben működik együtt: gazdaság, tudomány, technika, technológia, idegenforgalom, oktatás, kultúra, továbbá azokban a témakörökben, amelyekről megállapodnak.

 • Ulm, Német Szövetségi Köztársaság

Együttműködés kialakításáról szóló megállapodás: A dokumentumot 2017. február 1-jén írta alá Miloš Vučević, Újvidék polgármestere és Günter Schücz, Ulm polgármestere.

Ezzel a megállapodással – az egyenjogúság, a kölcsönös bizalom és közös érdekek mentén – együttműködés jön létre a Német Szövetségi Köztársaságban levő Ulm városával.

Újvidék és Ulm együttműködése a következő területeken bontakozik ki: gazdaság, tudomány, idegenforgalom, infrastrukturális projektek, sport, oktatás, kultúra, valamint az EU Duna Stratégiája keretében megvalósuló közös teendők – hiszen mind a két ország a Duna régió tagja.

 • Enghien les Bains, Francia Köztársaság

Együttműködés kialakításáról szóló megállapodás a Szerb Köztársaságban levő Újvidék és a Francia Köztársaságban levő Enghien les Bains között: Az együttműködés alapjául a kölcsönös bizalom és jogegyenlőség szolgál. Az együttműködés tárgyát pedig azok a területek képezik, amelyek iránt Újvidék és Enghien les Bains polgárai érdeklődést tanúsítanak. Ennek konkrét megnyilvánulásai formája a kultúra a gazdaság az oktatás az ökológia a szociális politika, az információs technológiák, a turizmus és a sport.

 •  Sen Leu la Foret, Francia Köztársaság 

Együttműködés kialakításáról szóló megállapodás a Szerb Köztársaságban levő Újvidék és a Francia Köztársaságban levő Sen Leu la Foret között: Az együttműködés alapjául a kölcsönös bizalom és jogegyenlőség szolgál. Az együttműködés tárgyát pedig azok a területek képezik, amelyek iránt Újvidék és Sen Leu la Foret polgárai érdeklődést tanúsítanak. Ennek konkrét megnyilvánulásai formája a kultúra a gazdaság az oktatás az ökológia a szociális politika, az információs technológiák, a turizmus és a sport.

 • Taverny, Francia Köztársaság

Együttműködés kialakításáról szóló megállapodás a Szerb Köztársaságban levő Újvidék és a Francia Köztársaságban levő Taverny között: Az együttműködés alapjául a kölcsönös bizalom és jogegyenlőség szolgál. Az együttműködés tárgyát pedig azok a területek képezik, amelyek iránt Újvidék és Taverny polgárai érdeklődést tanúsítanak. Ennek konkrét megnyilvánulási formája a kultúra a gazdaság az oktatás az ökológia a szociális politika, az információs technológiák, a turizmus és a sport.