Gradska izborna komisija, u skladu sa zakonom:

– stara se o zakonitosti sprovođenja izbora odbornika;

– određuje biračka mesta, pri čemu naročito vodi računa o ravnomernoj raspoređenosti birača na biračkim mestima i o dostupnosti biračkog mesta biračima;

– određuje biračke odbore i imenuje njihove članove;

– daje uputstva biračkim odborima u pogledu sprovođenja postupka izbora odbornika;

– propisuje obrasce i organizuje tehničke pripreme za sprovođenje izbora za odbornike;

– utvrđuje da li su izborne liste sačinjene i podnete u skladu sa propisima o izboru odbornika;

– proglašava izborne liste;

– utvrđuje oblik i izgled glasačkih listića, broj glasačkih listića za biračka mesta i zapisnički ih predaje biračkim odborima;

– utvrđuje i objavljuje ukupne rezultate izbora odbornika;

– podnosi izveštaj skupštini jedinice lokalne samouprave o sprovodenim izborima za odbornike;

– dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave i republičkom organu nadležnom za poslove statistike podatke o sprovođenju i rezultatima izbora za odbornike, neposredno po završetku izbora;

– obavlja i druge poslove određene propisima o izboru odbornika.

U skladu sa odredbama Odluke o Službi Skupštine Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 4/05), Služba Skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe Gradske izborne komisije, a Gradska uprava za propise, Gradska uprava za opšte poslove i Služba za zajedničke poslove, obezbeđuju i pružaju stručnu i tehničku pomoć pri obavljanju zadataka Komisije, u skladu sa Zakonom i Odlukom o gradskim upravama.