Mesto, datum i vreme održavanja obuke Poslanička grupa/Politička stranka

Četvrtak, 30.01.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 1 do 30
(30 lica)

Četvrtak, 30.01.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 31 do 60
(30 lica)

Petak, 31.01.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 61 do 90
(30 lica)

Petak, 31.01.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 91 do 120
(30 lica)

Ponedeljak, 3.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 121 do 150

(30 lica)

Ponedeljak, 3.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 151 do 180

(30 lica)

Utorak, 4.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 181 do 210

(30 lica)

Utorak, 4.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 211 do 240

(30 lica)

Sreda, 5.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 241 do 270

(30 lica)

Sreda, 5.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 271 do 300

(30 lica)

Četvrtak, 6.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 301 do 330

(30 lica)

Četvrtak, 6.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 331 do 360

(30 lica)

Petak, 7.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 361 do 390

(30 lica)

Petak, 7.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 391 do 420

(30 lica)

Subota, 8.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

08.00-12.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 421 do 450

(30 lica)

Subota, 8.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

08.00-12.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 451 do 480

(30 lica)

Subota, 8.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

13.00-17.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 481 do 510

(30 lica)

Subota, 8.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

13.00-17.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 511 do 540

(30 lica)

Nedelja, 9.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

08.00-12.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 541 do 570

(30 lica)

Nedelja, 9.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

08.00-12.00 časova

PG SNS

Kandidati od red. br. 571 do 591

(21 lice)

Nedelja, 09.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

13.00-17.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 1 do 28

(28 lica)

Nedelja, 09.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

13.00-17.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 29 do 56

(28 lica)

Ponedeljak, 10.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 57 do 84

(28 lica)

Ponedeljak, 10.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 85 do 112

(28 lica)

Utorak, 11.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 113 do 140

(28 lica)

Utorak, 11.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 141 do 168

(28 lica)

Sreda, 12.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 169 do 196

(28 lica)

Sreda, 12.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 197 do 224

(28 lica)

Četvrtak, 13.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 225 do 252

(28 lica)

Četvrtak, 13.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 253 do 280

(28 lica)

Petak, 14.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 281 do 308

(28 lica)

Petak, 14.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 309 do 336

(28 lica)

Utorak, 18.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 337 do 364

(30 lica)

Utorak, 18.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SPS

Kandidati od red. br. 365 do 394

(30 lica)

Sreda, 19.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SRS

Kandidati od red. br. 1 do 28

(28 lica)

Sreda, 19.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SRS

Kandidati od red. br. 29 do 56

(28 lica)

Četvrtak, 20.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SRS

Kandidati od red. br. 57 do 84

(28 lica)

Četvrtak, 20.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG SRS

Kandidati od red. br. 85 do 112

(28 lica)

Petak, 21.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG PUPS

Kandidati od red. br. 1 do 25

(25 lica)

Petak, 21.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PG PUPS

Kandidati od red. br. 26 do 50

(25 lica)

Subota, 22.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

08.00-12.00 časova

PG PUPS

Kandidati od red. br. 51 do 74

(24 lica)

Subota, 22.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

08.00-12.00 časova

PG LDP-LSV-SDA

Kandidati od red. br. 1 do 25

(25 lica)

Subota, 22.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

13.00-17.00 časova

PG LDP-LSV-SDA

Kandidati od red. br. 26 do 50

(25 lica)

Subota, 22.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

13.00-17.00 časova

PG LDP-LSV-SDA

Kandidati od red. br. 51 do 70

(20 lica)

Nedelja, 23.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

08.00-12.00 časova

OKRUŽNI ZATVOR (10 lica),

PS DSS (20 lica)

Nedelja, 23.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

08.00-12.00 časova

PG SMS

Kandidati od red. br. 1 do 24
(24 lica)

Nedelja, 23.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

13.00-17.00 časova

PG SMS

Kandidati od red. br. 25 do 39
(15 lica)

PS BS (8 lica)

Nedelja, 23.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

13.00-17.00 časova

PG SVM

(35 lica)

Ponedeljak, 24.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PG SDPS (20 lica)

PG JS (6 lica)

Ponedeljak, 24.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PS NOVA

Kandidati od red. br. 1 do 25

(25 lica)

Utorak, 25.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Velika sala –

16.00-20.00 časova

PS NOVA

Kandidati od red. br. 26 do 50

(25 lica)

Utorak, 25.02.2020.

Zgrada Skupštine Grada Novog Sada,
Žarka Zrenjanina 2, III ulaz

– Plava sala –

16.00-20.00 časova

PS NOVA

Kandidati od red. br. 51 do 79

(29 lica)