Место, датум и време одржавања обуке Посланичка група/Политичка странка

Четвртак, 30.01.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 1 до 30
(30 лица)

Четвртак, 30.01.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 31 до 60
(30 лица)

Петак, 31.01.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 61 до 90
(30 лица)

Петак, 31.01.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 91 до 120
(30 лица)

Понедељак, 3.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 121 до 150

(30 лица)

Понедељак, 3.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 151 до 180

(30 лица)

Уторак, 4.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 181 до 210

(30 лица)

Уторак, 4.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 211 до 240

(30 лица)

Среда, 5.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 241 до 270

(30 лица)

Среда, 5.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 271 до 300

(30 лица)

Четвртак, 6.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 301 до 330

(30 лица)

Четвртак, 6.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 331 до 360

(30 лица)

Петак, 7.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 361 до 390

(30 лица)

Петак, 7.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 391 до 420

(30 лица)

Субота, 8.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

08.00-12.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 421 до 450

(30 лица)

Субота, 8.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

08.00-12.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 451 до 480

(30 лица)

Субота, 8.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

13.00-17.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 481 до 510

(30 лица)

Субота, 8.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

13.00-17.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 511 до 540

(30 лица)

Недеља, 9.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

08.00-12.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 541 до 570

(30 лица)

Недеља, 9.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

08.00-12.00 часова

ПГ СНС

Кандидати од ред. бр. 571 до 591

(21 лице)

Недеља, 09.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

13.00-17.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 1 до 28

(28 лица)

Недеља, 09.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

13.00-17.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 29 до 56

(28 лица)

Понедељак, 10.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 57 до 84

(28 лица)

Понедељак, 10.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 85 до 112

(28 лица)

Уторак, 11.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 113 до 140

(28 лица)

Уторак, 11.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 141 до 168

(28 лица)

Среда, 12.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 169 до 196

(28 лица)

Среда, 12.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 197 до 224

(28 лица)

Четвртак, 13.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 225 до 252

(28 лица)

Четвртак, 13.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 253 до 280

(28 лица)

Петак, 14.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 281 до 308

(28 лица)

Петак, 14.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 309 до 336

(28 лица)

Уторак, 18.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 337 до 364

(30 лица)

Уторак, 18.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СПС

Кандидати од ред. бр. 365 до 394

(30 лица)

Среда, 19.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СРС

Кандидати од ред. бр. 1 до 28

(28 лица)

Среда, 19.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СРС

Кандидати од ред. бр. 29 до 56

(28 лица)

Четвртак, 20.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СРС

Кандидати од ред. бр. 57 до 84

(28 лица)

Четвртак, 20.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СРС

Кандидати од ред. бр. 85 до 112

(28 лица)

Петак, 21.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ ПУПС

Кандидати од ред. бр. 1 до 25

(25 лица)

Петак, 21.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПГ ПУПС

Кандидати од ред. бр. 26 до 50

(25 лица)

Субота, 22.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

08.00-12.00 часова

ПГ ПУПС

Кандидати од ред. бр. 51 до 74

(24 лица)

Субота, 22.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

08.00-12.00 часова

ПГ ЛДП-ЛСВ-СДА

Кандидати од ред. бр. 1 до 25

(25 лица)

Субота, 22.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

13.00-17.00 часова

ПГ ЛДП-ЛСВ-СДА

Кандидати од ред. бр. 26 до 50

(25 лица)

Субота, 22.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

13.00-17.00 часова

ПГ ЛДП-ЛСВ-СДА

Кандидати од ред. бр. 51 до 70

(20 лица)

Недеља, 23.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

08.00-12.00 часова

ОКРУЖНИ ЗАТВОР (10 лица),

ПС ДСС (20 лица)

Недеља, 23.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

08.00-12.00 часова

ПГ СМС

Кандидати од ред. бр. 1 до 24
(24 лица)

Недеља, 23.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

13.00-17.00 часова

ПГ СМС

Кандидати од ред. бр. 25 до 39
(15 лица)

ПС БС (8 лица)

Недеља, 23.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

13.00-17.00 часова

ПГ СВМ

(35 лица)

Понедељак, 24.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПГ СДПС (20 лица)

ПГ ЈС (6 лица)

Понедељак, 24.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПС НОВА

Кандидати од ред. бр. 1 до 25

(25 лица)

Уторак, 25.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Велика сала –

16.00-20.00 часова

ПС НОВА

Кандидати од ред. бр. 26 до 50

(25 лица)

Уторак, 25.02.2020.

Зграда Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2, III улаз

– Плава сала –

16.00-20.00 часова

ПС НОВА

Кандидати од ред. бр. 51 до 79

(29 лица)