Mesto Nový Sad ako jednotka lokálnej samosprávy v Srbskej republike nadväzuje a udržiava spoluprácu s jednotkami lokálnej samosprávy v tuzemsku a zahraničí v súlade so Zákonom o lokálnej samospráve a Štatútom mesta Nový Sad. Jednotky lokálnej samosprávy môžu spolupracovať s jednotkami lokálnej samosprávy iných štátov v rámci zahraničnej politiky Srbskej republiky pri rešpektovaní územnej jednoty a právneho poriadku Srbskej republiky v súlade s ústavou a zákonom. Uznesenie o nadviazaní spolupráce, teda o uzavretí dohody o spolupráci s jednotkou lokálnej samosprávy iného štátu vynáša zhromaždenie jednotky lokálnej samosprávy so súhlasom vlády.

Ako tradične otvorené mesto, ktorého obyvatelia sú príslušníci 26 rôznych národných spoločenstiev Nový Sad zakladá svoju identitu  na bohatstve rozmanitosti, ktorá je základným kameňom jeho historického a kultúrneho dedičstva. Pestujúc kooperačné vzťahy nielen s mestami v blízkom okolí Nového Sadu v priebehu desaťročí nadviazal a udržiaval priateľské vzťahy s mnohými mestami v zahraničí a neustále rozširoval sieť s priateľskými mestami, ktoré preukazovali oddanosť tomuto priateľstvu aj v tých najťažších obdobiach, ktorými mesto vo svojich dejinách prechádzalo.

V závislosti od oblasti vzájomného záujmu, ako aj blízkosti a úrovne rozvoja kooperačných vzťahov mesto má podpísané dohody o brataní sa alebo spolupráci s týmito mestami a sieťami:

BRATANIE SA

 • Modena, Taliansko

Charta o brataní sa bola podpísaná v Modene 7. apríla 1964 (podpísali ju Mladen Čomić predseda Zhromaždenia okresu Nový Sad a Vittorio Morseli predseda Administratívnej správy Provincie Modena).

Dohoda o ďalšej spolupráci medzi pokrajinou a mestami Modena a Nový Sad bola podpísaná 17. marca 1984 a podpísali ju Mario del Monte primátor Modeny a Zdravko Mutin predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Ekonomická výmena a projekty, cestovný ruch, systémy komunálnej infraštruktúry, budovanie kapacít mestskej organizácie a správy, kultúrne programy a podujatia, šport, humanitárna pomoc.

 • Čchang-čchun, Čína

Charta o brataní sa bola podpísaná 10. novembra 1981 a podpísal ju Jovan Dejanović predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Ekonomická výmena a projekty, vzdelávacie programy, zdravotníctvo, kultúrne programy a podujatia.

 • Dortmund, Nemecko

Charta o brataní sa bola podpísaná v roku 1982 Günther Zamtlebe primátor Dortmundu a Branislav Mindić predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Ekonomická výmena a projekty, cestovný ruch, šport, zdravotníctvo, kultúrne programy a podujatia, školy, vzdelávacie programy, budovanie kapacít obecných organizácií a administratívy.

 • Norwich, Anglicko

Charta o brataní sa bola podpísaná v roku 1989 a podpísali ho David Fulman starosta Norwichu a Vlada Popović predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Školy, vzdelávacie programy, urbanizmus, systémy komunálnej infraštruktúry, zdravotníctvo, sociálna ochrana, šport, kultúrne programy a podujatia, humanitárna pomoc.

 • Iliupoli (Aténsky okres) Grécko

Charta o brataní sa bola podpísaná 28. mája 1994 a podpísali ho Teodoros Georgakis  primátor aténskej obce Iliupoli a Milorad Mirčić predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Kultúrne programy a podujatia, šport, humanitárna pomoc.

 • Budva, Čierna Hora

Charta o brataní sa bola podpísaná v roku 1996 a podpísali ju Žarko Miković predseda Zhromaždenia obce Budva a Đuro Bajić predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Ekonomická výmena a projekty, šport, škola, vzdelávacie programy, kultúrne programy a podujatia.

 • Temešvár, Rumunsko

Charta o brataní sa bola podpísaná 3. augusta 2005 a podpísali ho Mgr. Gheorghe Ciuhandu primátor mesta Temešvár a Maja Gojković predsedníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Ekonomická výmena a projekty, kultúrne programy a podujatia.

 • Nižný Novgorod, Ruská federácia

Charta o brataní sa bola podpísaná 18. apríla 2006 a podpísali ju Vadim Jevgenijevic Bulavinov primátor Nižného Novgorodu a Maja Gojković primátorka Nového Sadu.

Budovanie organizačných kapacít a správy, ekonomická výmena a projekty, zdravotníctvo, cestovný ruch, šport, vzdelávacie programy, kultúrne programy a podujatia.

 • Pécs-Pätikostolie, Maďarsko

Dohoda o brataní sa medzi mestami Pécs-Pätikostolie a Nový Sad bola podpísaná na slávnostnom ceremoniáli 13. júla 2009 v Novom Sade. Dohodu podpísali primátori Nového Sadu Igor Pavličić a Pécs-Pätikostolia Dr. Páva Zsolt.

Dohoda o partnerskej spolupráci: Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Pécs-Pätikostolie a Nový Sad bola uzavretá 8. januára 2002 a podpísali ju Dr. Toller László primátor mesta Pécs-Pätikostolie a Borislav Novaković predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Ekonomická výmena a projekty, vzdelávacie programy, zdravotníctvo, sociálna ochrana, kultúrne programy a podujatia.

 • Homeľ, Bielorusko

Charta o brataní sa bola podpísaná 13. mája 2013 a podpísali ju predseda výkonného komitétu mesta Homeľ Petr Aleksejevič Kiričenko a primátor Nového Sadu Miloš Vučevič.

Mesto Nový Sad a Mesto Homeľ budú spolupracovať v oblasti hospodárstva, obchodu, komunálnych aktivít, cestovného ruchu, telesnej kultúry, vzdelávania, zdravotníctva, kultúry a sociálnej politiky s cieľom efektívnejšieho využívania existujúcich technických, priemyselných a prírodných zdrojov a možností výmeny nových technológií a vedecko-technických skúseností.

 • Toluca, Mexiko

Charta o brataní sa bola podpísaná 22. augusta 2015 v Novom Sade. Podpísali ju primátor Nového Sadu Miloš Vučević a primátor mesta Toluca Braulio A. Álvarez Jasso.

 • Kumanovo, Severné Macedónsko

Dohoda o nadviazaní spolupráce, ako najvyšší právny akt, ktorý môžu mestá zo Srbskej republiky podpísať s mestami zo zahraničia, podpísali primátori miest Nový Sad a Kumanovo Miloš Vučević a Maksim Dimitrievski 10. novembra 2019.

Spolupráca sa zakladá na rovnosti dvoch spriatelených národov s cieľom podporiť sociálny a ekonomický rozvoj. Mesto Nový Sad a Obec Kumanovo nadväzujú spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, cestovného ruchu, športu, ako aj v realizácii programov a projektov v oblasti sociálnej ochrany, urbanizmu a komunálnych aktivít.

 • Alexandria, Egyptská arabská republika

Dohoda o nadviazaní spolupráce ako najvyšší právny akt, ktorý môžu mestá zo Srbskej republiky podpísať s mestami zo zahraničia, podpísali primátor Nového Sadu Miloš Vučević a guvernér Alexandrie Mohamed El Sherif 21. septembra 2021.

Spolupráca medzi mestom Alexandria a mestom Nový Sad sa realizuje výmenou skúseností v týchto oblastiach: kultúrne, umelecké a historické dedičstvo, ochrana a zachovanie životného prostredia, vzdelávanie, zdravotníctvo a rozvoj cestovného ruchu. Spolupráca sa realizuje zvyšovaním investičných príležitostí v oboch mestách v kontexte miestnych pravidiel a ich ustanovení, rastu cestovného ruchu medzi dvomi mestami, podpore ekoturizmu, ekoturistických táborov a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov a výmeny informácií a zručností v poľnohospodárstve.

 • Východné Sarajevo, Republika srbská, Bosna a Hercegovina

Dohodou o nadviazaní spolupráce, ako najvyšší právny akt, ktorý môžu mestá zo Srbskej republiky podpísať s mestami zo zahraničia, podpísali primátor Nového Sadu Miloš Vučević a primátor Východného Sarajeva Ljubiša Ćosića 29. septembra 2021.

Spolupráca medzi Novým Sadom a Východným Sarajevom je založená na reciprocite a rovnosti s prihliadnutím na tradičné a úprimné priateľstvo s cieľom zlepšiť a rozvíjať partnerstvo a inštitucionálnu spoluprácu.

Mesto Nový Sad a mesto Východné Sarajevo nadväzujú spoluprácu v oblasti hospodárstva, poľnohospodárstva, kultúry a umenia, vzdelávania, športu, cestovného ruchu, ako aj v oblasti ochrany životného prostredia.

DOHODY

 • Medziobecná spolupráca na úrovni Balkánu (Sieť balkánskych miest)

Najväčšie balkánske mestá: Dohoda o priateľstve, spolupráci a rozvoji s cieľom vytvoriť Sieť balkánskych miest.
Budovanie organizačných kapacít a správy, ochrana životného prostredia, systémy komunálnej infraštruktúry, územné a urbanistické plánovanie, školstvo, verejná doprava a problematika dopravy, sociálna ochrana, ekonomický rozvoj, obchod a konkurencieschopnosť, zdravotníctvo, veľtrhy a konferencie, výskum a technologický rozvoj, energetika a priemysel, telekomunikácie a informačné technológie.

 • Ľvov, Ukrajina

Dohoda o partnerskej spolupráci: Ekonomická výmena a projekty, šport, zdravotníctvo, vzdelávacie programy, kultúrne programy a podujatia.

 • Temešvár, Rumunsko; Szegedín, Maďarsko

Dohoda o spolupráci: Dohoda o spolupráci medzi mestami Szegedín, Temešvár a Nový Sad bola podpísaná v Szegedíne 11. januára 2001 a podpísali ju Dr. Bartha László primátor mesta Szegedín, Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu primátor mesta Temešvár a Borislav Novaković predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Ekonomická výmena a projekty, systémy komunálnej infraštruktúry, ochrana životného prostredia, cestovný ruch, šport, vzdelávacie programy, kultúrne programy a podujatia.

 • Ulm, Spolková republika Nemecko

Dohoda o partnerskej spolupráci: Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Ulm a Nový Sad bola uzavretá 6. júla 2002 a podpísali ju Ivo Gönner primátor mesta Ulm a Borislav Novaković predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Ekonomická výmena a projekty, komunálne infraštruktúrne systémy, vzdelávacie programy, kultúrne programy a podujatia.

 • Göteborg, Švédsko

Dohoda o partnerskej spolupráci: Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestom Nový Sad a Göteborgom bola uzavretá 7. júna 2002 a podpísal ju Mgr. Branislav Pomoriški.

Budovanie kapacít mestskej organizácie a správy, rozvoj dopravy a rozvoj miestnej demokracie.

 • Osijek, Chorvátsko, Tuzla, Bosna a Hercegovina

Dohoda o medzinárodnostnej spolupráci: Dohoda o medzinárodnostnej spolupráci Dohoda o spolupráci medzi Osijekom, Tuzlou a Novým Sadom bola podpísaná v Tuzle 21. februára 2002 a podpísali ju Zlatko Kramarić primátor mesta Osijek, Jasmin Imamović primátor Tuzly a Borislav Novaković predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Ekonomická výmena a projekty, budovanie kapacít obecnej organizácie a správy, vzdelávacie programy, kultúrne programy a podujatia, podpora medzinárodnostnej tolerancie a realizácia práv a slobôd národnostných menšín a etnických spoločenstiev, začlenenie do procesov euroregionálnej spolupráce.

 • Nantes, Francúzsko

Konvencia o partnerstve: Konvencia o partnerstve medzi mestom Nový Sad a mestským spoločenstvom Nantes pre rozvoj verejnej dopravy (11. júla 2003).

 • Fruzenský okres mesta Petrohrad, Ruská federácia

Protokol o zámere: Protokol o zámere medzi územnou správou fruzenského  administratívného okresu Petrohradu, Ruská federácia a Zhromaždením mesta Nový Sad bolo vypracovaný 20. marca 2003 a podpísala ho vedúca územnej správy Marija Ščerbakova a Borislav Novaković predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad.

Dohoda o spolupráci: Dohoda o spolupráci medzi správou fruzenského okresu  Petrohradu a Nového Sadu bola podpísaná v Petrohrade 12. mája 2005 a podpísali ju náčelník administratívy Fruzenskýokres Petrohrad A. Deljukin a primátorka Nového Sadu Maja Gojković.

 • Banja Luka, Republika srbská, BaH

Dohoda o partnerskej spolupráci: Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestami Nový Sad a Banja Luka bola podpísaná v Banja Luke 24. marca 2006 a podpísali ju Dragoljub Davidovidić primátor mesta Banja Luka a Maja Gojković primátorka mesta Nový Sad.

 • Pridružený člen Asociácie Eurocities (so sídlom v Bruseli)

Uznesenie o pridruženom členstve mesta Nový Sad v Asociácií miest Eurocities. Posilnenie väzieb medzi mestami a podpora medzietnickej spolupráce prostredníctvom účasti na projektoch Európskej únie.

 • Krasnodar, Ruská federácia

Iniciatíva-Uznesenie o nadviazaní spolupráce: Všetky oblasti života a práce, o ktoré majú obe mestá záujem.

 • Oriol, Ruská federácia

Dohoda o nadviazaní spolupráce: dohoda bola podpísaná 31. januára 2017 a podpísali ju primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević a vedúci Správy mesta Oriol Vasilij Fedorovič Novikov.

Táto dohoda sa nadväzuje medzi mestami Oriol, Ruská federácia, na základe rovnosti, vzájomnej dôvery a spoločných záujmov.

Mesto Nový Sad a mesto Oriol budú spolupracovať v oblasti hospodárstva, vedy, technológie, techniky, cestovného ruchu, vzdelávania, kultúry a ďalších dohodnutých oblastí.

 • Ulm, Spolková republika Nemecko

Dohoda o nadviazaní spolupráce: dohoda bola podpísaná 1. februára 2017 a podpísali ju primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević a primátor mesta Ulm Gunter Czisch.

Touto dohodou mesto Nový Sad nadväzuje spoluprácu s mestom Ulm na základe rovnosti, vzájomnej dôvery a spoločných záujmov.

Mesto Nový Sad a mesto Ulm budú spolupracovať v oblasti hospodárstva, vedy, cestovného ruchu, infraštruktúrnych projektov, športu, vzdelávania, kultúry a pri realizácii projektov Dunajskej stratégie Európskej únie ako členovia Dunajského regiónu.

 • Engienne-les-Bains, Francúzska republika

Uznesenie o nadviazaní spolupráce medzi mestom Nový Sad, Srbská republika a mestom Engienne-les-Bains, Francúzska republika: týmto uznesením mesto Nový Sad nadviazalo spoluprácu s mestom Engienne-les-Bains na základe vzájomnej dôvery a rovnosti v oblasti činností, ktoré sú v spoločnom záujme oboch národov. Mesto Nový Sad a mesto Engienne-les-Bains nadviažu spoluprácu v oblasti kultúry, hospodárstva, vzdelávania, ekológie, sociálnej politiky, informačných technológií, cestovného ruchu a športu.

 • Saint-Lou la Fore, Francúzska republika

Uznesenie o nadviazaní spolupráce medzi mestom Nový Sad, Srbská republika a mestom Saint-Lou la Fore, Francúzska republika: týmto uznesením mesto Nový Sad nadviazalo spoluprácu s mestom Saint-Lou la Forena základe vzájomnej dôvery a rovnosti v oblasti činností, ktoré sú v spoločnom záujme oboch národov. Mesto Nový Sad a mesto Saint-Lou la Fore nadviažu spoluprácu v oblasti kultúry, hospodárstva, vzdelávania, ekológie, sociálnej politiky, informačných technológií, cestovného ruchu a športu.

 • Taverny, Francúzska republika

Uznesenie o nadviazaní spolupráce medzi mestom Nový Sad, Srbská republika a mestom Taverny, Francúzska republika: týmto uznesením Nový Sad nadviazal spoluprácu s mestom Taverny na základe vzájomnej dôvery a rovnosti v oblasti činností, ktoré sú v spoločnom záujme oboch národov. Mesto Nový Sad a mesto Taverny nadviažu spoluprácu v oblasti kultúry, hospodárstva, vzdelávania, ekológie, sociálnej politiky, informačných technológií, cestovného ruchu a športu.