Budovu Zhromaždenia mesta Nový Sad navrhli architekti Sibin Đorđević (držiteľ ceny Đorđa Tabakovića) a jeho manželka Milena.

Stavali ju v rokoch 1958 až 1960, kedy bola aj obývaná. Má 5 334 štvorcových metrov úžitkovej plochy na štyroch podlažiach, pričom jedna časť má o podlažie menej. Táto budova bola vždy sídlom mestského parlamentu a je jednou z dvoch hlavných budov mestskej správy, najskôr však bola centrom okresu a až neskôr dostala názov zhromaždenie. V tejto budove vždy sídlil predseda mestského parlamentu, čo platí dodnes. Počas fungovania okresu na štvrtom poschodí bol vojenský úsek. Budova má tri vchody, viac ako sto kancelárií, päť zasadacích miestností, knižnicu, tlačiareň a reštauráciu. Tlačiareň bola postavená pre potreby zhromaždenia neskôr, keď bola budova napojená na ústredné kúrenie. Dovtedy bola v tomto areáli garáž pre pracovníkov mestskej správy a miestnych funkcionárov.

Na prvom poschodí sú kancelárie predsedu zhromaždenia, jeho zástupcu, tajomníka a jeho zástupcu a sú tu aj tri rokovacie miestnosti. Na druhom poschodí sídlia mestské správy pre dopravu, šport, zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, služba zhromaždenia, Sektor pre informovanie a protokol, ako aj malá sála a pisáreň. Na treťom poschodí sú mestské správy pre všeobecnú správu, financie, predpisy a vzdelávanie. Na štvrtom poschodí sú spoločné služby, Mestská správa komunálnych úkonov a reštaurácia.

Asi pred desiatimi rokmi sa zistilo, že sa prepadáva podlaha na prízemí na druhom a treťom poschodí, preto bola vykonaná kompletná oprava spevnením betónovej dosky a výmenou opotrebovaných a starých mramorových dosiek. Potom sa začala obnova celej budovy. Pri tej príležitosti bolo vymenených cez 400 drevených okenných rámov, celý objekt bol vymaľovaný, zrekonštruovaných všetkých 19 mokrých uzlov, vybudovaná nová rozvodňa ústredného kúrenia, obnovená hydroizolácia strechy a vymenený bleskozvod. Vymenili sa schátrané kanalizačné a vodovodné potrubia, zrekonštruovalo sa hlavné elektrické napájanie budovy, vymenili sa kompletné stolárske a zámočnícke potreby, zrekonštruovala sa sieň zhromaždenia, zaviedol sa nový rozhlas vo veľkej, modrej a sále 18, inštalované boli posuvné vchodové dvere, bola vybudovaná nájazdová rampa pre invalidov a presklený je priestor na rohu bulváru Mihajla Pupina a ulice Žarka Zrenjanina. Boli vymenené opotrebované výťahy, ktoré boli staré 45 rokov a ktoré šli len na tretie poschodie. Denne do budovy vstúpi asi tisíc ľudí.

Pred niekoľkými rokmi sa zaviedlo elektronické hlasovanie v zasadacej sále, v ktorej sedí 78 výborníčok a výborníkov.

Väčšina kancelárií má zabudovanú klimatizáciu. Celá budova je pokrytá mikro kamerami, aby mali strážcovia pri vstupe do zhromaždenia úplný prehľad. Parkovisko za budovou zhromaždenia je verejné.

Mestská správa má 67 objektov, z toho sú 47 miestne spoločenstvá a okrem Radnice a budova zhromaždenia mesta, jestvujú aj objekty mestskej správy v ulici Radničkej, Rumenačkej, Narodného frontu a Stevana Branovačkého v jej príslušnosti sú aj budova matrikára, archív, klub výborníkov, synagóga, garáž na SPENS-e a Český sklad.

Knižnica zhromaždenia je otvorená pre všetkých občanov. Okrem 1500 odborných publikácií súvisiacich s predpismi a zákonmi existujú aj úradné vestníky SFRJ, Srbska, Vojvodiny a Nového Sadu. Denne sa vykonáva prehľad tlače, tiež dokumentovanie všetkých denných novín. V knižnici sa uschovávajú aj generálne urbanistické plány celého mesta a archivujú sa zápisnice zo zasadnutí mestského parlamentu od roku 1968.