Naziv Veličina
Budžet Grada Novog Sada za 2023. godinu (19456 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2022. godinu (19456 kb)
(3072 kb)
(22460 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2021. godinu (8192 kb)
       Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu (12288 kb)
       Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu (35840 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2020. godinu (8192 kb)
       Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu (18827 kb)
       Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu (4096 kb)
       Obrazloženje sa programskim informacijama ( 4300 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2019. godinu (14806 kb)
       Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu (2048 kb)
       Obrazloženje sa programskim informacijama (13312 kb)
       Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu (14806 kb)
       Obrazloženje sa programskim informacijama (14806 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2018. godinu (9401 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2018. godinu (3633 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2017. godinu (4845 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu ( 78 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2017. godinu (2048 kb)
      Programska struktura u razdelu direktnog budžetskog korisnika (7208 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2016. godinu (2000 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu (1296 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu (667 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2016. godinu (1169 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2015. godinu (1013 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu (3029 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu (2076 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2014. godinu (595 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2014. godinu (337 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2014. godinu (649 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2013. godinu (596 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2013. godinu (869 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2012. godinu (659 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2012. godinu (2041 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2011. godinu (470 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu (5450 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu (545 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2010. godinu (455 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2009. godinu (524 kb)
Budžet Grada Novog Sada za 2008. godinu (508 kb)
      Odluka o izmenama i dopunama budžeta Grada Novog Sada za 2007. godinu (195 kb)