Skupština Grada Novog Sada na XLV sednici, održanoj 3novembra 2023. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad, sa tekstom oglasa o javnom konkursu.

Javni konkursi za izbor direktora JKP za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 99, od 10. novembra 2023. godine.

 

ARHIVA