Skupština Grada Novog Sada na XXII sednici, održanoj 22. decembar 2021. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JKP „Parking servis“ Novi Sad, sa tekstom oglasa o javnom konkursu.

Javni konkursi za izbor direktora JKP „Parking servis“ Novi Sad objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 127, od 24. decembra 2021. godine.

Skupština Grada Novog Sada na XXI sednici, održanoj 29. novembar 2021. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JKP „Informatika“ Novi Sad, sa tekstom oglasa o javnom konkursu.
Javni konkursi za izbor direktora JKP „Informatika“ Novi Sad objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 117, od 3decembra 2021. godine.
Skupština Grada Novog Sada na XV sednici, održanoj 26. maja 2021. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad, sa tekstom oglasa o javnom konkursu.
Javni konkursi za izbor direktora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad, objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 53, od 28maja 2021. godine.

Skupština Grada Novog Sada na XIV sednici, održanoj 27. aprila 2021. godine, donela je odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora sa tekstom oglasa javnog konkursa za izbor direktora: Javnog  komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad, Javnog  komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad i Javnog  komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Javni konkursi za izbor direktora objavljeni su u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 44, od 29. aprila 2021. godine.

Skupština Grada Novog Sada na XII sednici, održanoj 5. aprila 2021. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa sa tekstom Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Javni konkursi za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad, objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 36, od 9. aprila 2021. godine.

 

ARHIVA