Skupština Grada Novog Sada na XXXVIII sednici, održanoj 10. februara 2023. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad, sa tekstom oglasa o javnom konkursu.

Javni konkursi za izbor direktora JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13, od 17. februara 2023. godine.

Skupština Grada Novog Sada na XXXIV sednici, održanoj 16. decembar 2022. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JKP „Lisje“ Novi Sad, sa tekstom oglasa o javnom konkursu.

Javni konkursi za izbor direktora JKP „Lisja“ Novi Sad objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 141, od 23. decembra 2022. godine.

 

ARHIVA