Skupština Grada Novog Sada na LV sednici, održanoj 18. oktobra 2019. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa sa tekstom Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Zoohigijena i veterina Novi Sad” Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Zoohigijena i veterina Novi Sad” Novi Sad, objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 75, od 23. oktobra 2019. godine.

 

ARHIVA