Skupština Grada Novog Sada na XLVIII sednici, održanoj 25. marta 2019. godine, donela je Odluku o sprovođenju Javnog konkursa sa tekstomJavnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam, Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad, objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 21, od 27. marta 2019. godine.

 

ARHIVA