U skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Informator o radu Skupštine Grada Novog Sada i Informator o radu Službe Skupštine Grada Novog Sada izrađeni su i objavljeni putem Jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu koji vodi i održava Povernik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i dostupni su na sledećim linkovima:

Informator o radu Skupštine Grada Novog Sada

Informator o radu Službe Skupštine Grada Novog Sada