MSc JELENA MARINKOVIĆ RADOMIROVIĆ

MSc Jelena Marinković Radomirović rođena je 22. aprila 1987. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu “Svetozar Marković – Toza”, kao i srednju ekonomsku školu “Svetozar Miletić” završila je u rodnom gradu. Po završetku nastavlja sa svojim daljim obrazovanjem na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta “Alfa” u Beogradu, gde je uspešno završila fakultet 2010. godine u predviđenom roku studija i time stekla zvanje diplomirani ekonomista.

Sa namerom daljeg obrazovanja upisuje master studije iz oblasti ekonomije na Fakultetu za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu, gde je 2012. godine stekla zvanje master ekonomista. U cilju daljeg usavršavanja 2012. godine upisuje doktorske studije.

Prvo radno iskustvo stiče 2010. godine u Credit Agricole banci – Sektor za pregovore i naplatu u Novom Sadu.

Od 2012-2016. godine obavlja funkciju odbornice u Skupštini Grada Novog Sada, kao i predsednice Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja Skupštine Grada Novog Sada.

Odlukom Nadzornog odbora AD “Novosadski sajam” 2013. godine postavljena je za izvršnog direktora za integrisane marketing komunikacije i člana izvršnog odbora Novosadskog sajma. 2013. godine imenovana je za predstavnicu AD “Novosadski sajam” u Savetu Fakulteta za uslužni biznis – Fabus do 2017. godine. 2015. godine imenovana je za predstavnicu osnivača AD “Novosadski sajam” u Savetu Fakulteta za uslužni biznis – Fabus do 2017. godine.

Od 2016-2020. godine obavljala je funkciju odbornice u Skupštini Grada Novog Sada, predsednice Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja, kao i članice Komisije za rodnu ravnopravnost u Skupštini Grada Novog Sada.

2018. godine učestvovala je u radu kao članica Radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada.

Kao predstavnica AD “Novosadski sajam” učestvovala je u realizaciji projekata iz strategije privrednog razvoja u 2014. godini, kao i u okviru strategije održivog razvoja Grada Novog Sada.

2014. godine, kao predstavnica AD “Novosadski sajam”, učestvovala je u radu kao član partnerske Skupštine vezano za izradu strategije lokalnog održivog razvoja.

Objavila je veći broj naučnih i stručnih radova na srpskom i engleskom jeziku u eminentnim časopisima i zbornicima u zemlji i inostranstvu i aktivno učestvovala na brojnim  međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama.

Godinama unazad uzima aktivno učešće u humanitarnom radu.

Govori engleski jezik.

Udata, majka Uroša i Lazara.