Image Direktor: v.d. direktora Donald Božić
Telefon: 334-687, 443 – 611, lokal 111
Telefaks: 443 -611
Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3
Image Direktor: Ivan Radojičić
Telefon: 48-96-600
Telefaks: 63-94-326
Adresa: Novi Sad, Futoški put 46
Image Direktor: Gordana Stojsavljević
Telefon: 489-50-00
Telefaks: 528-014
Adresa: Novi Sad, Bul. Cara Lazara 3/ I
Image Direktor: Vladimir Đaković
Telefon: 518-077, 518-078
Telefaks: 518-111
Adresa:Novi Sad, Rumenački put 65
Image Direktor: Dušan Radojičić
Telefon: 2155-601
Telefaks: 518-600
Adresa: Novi Sad, Rumenačka 150a
Image Direktor: Dragan Milić
Telefon: 421-441, 4882-222
Telefaks: 6611-031, 6611-125
Adresa:Novi Sad, Sutjeska 2
Image Direktor: Nenad Barac
Telefon: 48 81 101,
Telefaks: 4881-206
Adresa: Novi Sad, Vladimira Nikolića 1
Image Direktor: v.d. direktora Vladimir Stojković
Adresa uprave: 21000 Novi Sad, Žike Popović 4 Telefon: 48 08 555
Telefaks:48 08 560
Image Direktor: Uroš Lončar
Telefon: 421-341,421-340
Telefaks: 423-396
Adresa: Novi Sad, Masarikova 17
Direktor: Stevan Lugonja
Telefon:  48-99-111
Faks: 48-99-119
Telefon za servisne informacije: 472-41-40
JKP STAN Direktor: v.d. direktora prof. dr Saša Igić
Telefon: 489-55-13
Telefaks: 528-109
Kolcentar: 0800-300-330
Adresa: Novi Sad, Lasla Gala 22
Direktor: Dušan Miladinović
Telefon: 459-144,
Telefaks: 455-395
Adresa: Novi Sad, Bul. Cara Lazara 3
 

Direktor: Miloš Egić
Telefon: 21-00-277
Telefaks: 548-009
Adresa: Novi Sad, Mladena Leskovca 1
 

Direktorka: Ivana Kukin
Telefon: 640-32-20
Telefaks:
Adresa: Novi Sad, Futoški put 13