SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA

Adresa:
Žarka Zrenjanina 2, 21101 Novi Sad
e-mail: skupstinagrada@novisad.rs

Centrala
Telefon: 021 488 27 00

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada
Telefon:  021 523 240

Zamenik predsednika Skupštine Grada Novog Sada
Telefon: 021 529 733

Sekretar Skupštine Grada Novog Sada
Telefon: 021 451 590

Kabinet predsednika Skupštine Grada Novog Sada
Telefon: 021 523 549

Sektor za skupštinske poslove
Telefon: 021 526 970

Sektor za informisanje
Telefon: 021 451 857

Pošaljite nam poruku putem kontakt forme: