Odbornici Skupštine imaju pravo da obrazuju odborničke grupe. Odborničku grupu čine najmanje tri odbornika. Odbornik može da bude član samo jedne odborničke grupe. O promeni sastava odborničke grupe njen predsednik obaveštava predsednika Skupštine i prilaže izjavu odbornika o pristupanju odborničkoj grupi. O obrazovanju nove odborničke grupe i o promenama u postojećim odborničkim grupama, predsednik Skupštine obaveštava odbornike na prvoj narednoj sednici Skupštine. Dve ili više odborničkih grupa ne mogu imati isti naziv, odnosno ne mogu koristiti isti pun ili skraćeni naziv političkog subjekta u nazivu odborničke grupe.

ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE 35
DR VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA 8
LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE 7
SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS) 6
DOSTA JE BILO 5
DEMOKRATSKA STRANKA – DR VELJKO KRSTONOŠIĆ 5
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA SRBIJE – ZELENA STRANKA – NOPO 3
POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE 3
JEDINSTVENA SRBIJA 3
NEZAVISNI GRAĐANI 3