Odbornici Skupštine imaju pravo da obrazuju odborničke grupe. Odborničku grupu čine najmanje tri odbornika. Odbornik može da bude član samo jedne odborničke grupe. O promeni sastava odborničke grupe njen predsednik obaveštava predsednika Skupštine i prilaže izjavu odbornika o pristupanju odborničkoj grupi. O obrazovanju nove odborničke grupe i o promenama u postojećim odborničkim grupama, predsednik Skupštine obaveštava odbornike na prvoj narednoj sednici Skupštine. Dve ili više odborničkih grupa ne mogu imati isti naziv, odnosno ne mogu koristiti isti pun ili skraćeni naziv političkog subjekta u nazivu odborničke grupe.

 

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. 47
“Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) “ 10
“Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine” 3
POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE 3
Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor 3
Dr VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA 3
ZA NAŠ NOVI SAD – ISTINA 3
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – MILOŠ JOVANOVIĆ 3
ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA NOVI SAD – RUSKA STRANKA 3