Odbornici Skupštine imaju pravo da obrazuju odborničke grupe. Odborničku grupu čine najmanje tri odbornika. Odbornik može da bude član samo jedne odborničke grupe. O promeni sastava odborničke grupe njen predsednik obaveštava predsednika Skupštine i prilaže izjavu odbornika o pristupanju odborničkoj grupi. O obrazovanju nove odborničke grupe i o promenama u postojećim odborničkim grupama, predsednik Skupštine obaveštava odbornike na prvoj narednoj sednici Skupštine. Dve ili više odborničkih grupa ne mogu imati isti naziv, odnosno ne mogu koristiti isti pun ili skraćeni naziv političkog subjekta u nazivu odborničke grupe.

 

 

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. 48
“Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) “ 9
NADA ZA NOVI SAD – NOVI DSS – POKS 5
“Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine” 3
Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor 3
Dr VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA 3
ZA NAŠ NOVI SAD – ISTINA 3
ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA NOVI SAD – RUSKA STRANKA 3
Samostalni odbornici 1