Oktobarska nagrada Novog Sada dodeljuje se povodom obeležavanja 23. oktobra – Dana oslobođenja Novog Sada, kao društveno priznanje za izuzetne rezultate u radu, dela i najviša dostignuća i ostvarenja, postignuta u toku jedne ili više godina, u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti.

Oktobarska nagrada Novog Sada se dodeljuje građaninu ili grupi građana za zajedničko delo ili ostvarenja, koji rade ili su radili na teritoriji Grada Novog Sada, kao i preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama čije je sedište na teritoriji Grada. Oktobarska nagrada dodeljuje se za izuzetna ostvarenja u oblastima nauke, kulture i umetnosti, odnosno svih vidova stvaralaštva, publicistike i novinarstva u svim oblicima informisanja, planiranja i uređenja prostora i naselja, arhitekture i graditeljstva, pronalazaštva, razvoja novih tehnologija i usvojenih novih tehnoloških sistema, unapređenja i zaštite životne sredine, prosvete i razvoja školarstva, sporta i postignutih sportskih rezultata, zdravstva i zdravstvene zaštite i socijalnog i humanitarnog rada. Oktobarska nagrada se može posebno dodeliti učeniku i studentu kao pojedincu ili grupi za zajedničko ostvarenje i rezultate u naučnom ili umetničkom radu, kao poseban vid društvenog priznanja za stvaralaštvo mladih na teritoriji grada.

DOBITNICI:

2022.
Gordana Đurđević Dimić
Dragomir Ljubinac
Muzej Vojvodine

2021.
Tehnička škola “Pavle Savić”
Stonoteniserka i paraolimpijka Borislava Perić – Ranković
Foto-reporter Jaroslav Pap (posthumno)

2020.
Dr Nebojša Kuzmanović
Volonteri i volonterke Novog Sada
Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine

2019.
Prof. dr Ilija Kovačević
Milan Mumin

2018.
Izdavačko preduzeće “Pravoslavna reč”
Ansambl “Vila” SKUD “Železničar”
Doc. dr Miroslav Kopanja

2017.
Galerija Matice srpske
List “Dnevnik”

2016.
Muzička omladina Novog Sada
Udruženje penzionera Grada Novog Sada
Nenad Ćaćić

2015.
Kolo srpskih sestara eparhije Bačke
JKP “Gradsko zelenilo”
Ismet Atić

2014.
Matica srpska
Dr Dragana Ćorić

2013.
Prof. dr Pavle Budakov
Centar za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih “Target”

2012.
Milan Spasojević
Dr Drago Njegovan
Grupa odgovornih projektanata uređenja Keja u Novom Sadu: Vesna Pavićević, dipl. inž. građevine, Marina Sekulić, dipl. inž. građevine, Jan Pažitnai, dipl. inž. arhitekture, Dragana Miljković, dipl. inž. građevine, Duško Pilipovć, dipl. inž. građevine

2011.
Prim. dr Jovan Pfau
Mr Slavica Marković
Studentski kulturni centar Novi Sad (SKC)

2010.
Prof. dr Svetlana Lukić-Petrović
Prof. dr Radovan Pejanović
Institut za plućne bolesti Vojvodine

2009.
Boris Isaković
Stevan Zorić

2008.
Klinički centar Vojvodine
Stvaralačka omladina Novog Sada
Petar Dobić

2007.
Miodrag Lonić

2006.
Prof. dr Vukadin M. Leovac
Bora Sibinkić
Prof. dr Milijan Popović

2005.
Dipl. ing. Dragomir Lukić
Prof. dr Gojko Nenadić
Mr Ljiljana Đukić

2004.
Tadija Kačar

2003.
Prof. dr Endre Pap
Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad

2002.
Prof. Anton Eberst
Tomislav Ketig
Boško Ivkov

2001.
Prof. dr Žarko Milošev
Prof. dr Dušan Pajić
Vera Vukašinović
Jovan Zivlak

2000.
Dr Srbislav Denčić
Dr med. sci Lazar Lepšanović
Dr sci biol. Ljiljana Lepšanović

1999.
Vojnomedicinski centar Vojske Jugoslavije, Petrovaradin
Đorđe Randelj
Prof. dr Miljko Satarić

1998.
Prof. dr med. nauka Branimir Gudurić
Borivoj Mirosavljević
Prof. dr Bratislav Tošić
Miroslav Štatkić

1997.
Društvo arhitekata
Bratislav Jatić
Dr Dušan Popov
Prof. dr Livija Cvetićanin

1996.
Deoničarsko društvo “Milan Vidak”
Izdavačka kuća “Prometej”
Odbojkaški klub “Vojvodina NIS-RNS
“Maksa Vrugić, posthumno
Juhas Janoš
Prof. dr Milutin Ćirović

1995.
Gradska biblioteka
Zavod za transfuziju krvi
Prof. dr Teodor Atanacković
Prof. dr Vera Jerant-Patić
Prof. dr Dragan Škorić

1994.
Akademija umetnosti
JKP “Čistoća”
Prof. dr Vlasta Pujin
Prof. dr Stevan Pilipović
Aleksandra Ivošev

1993.
Pedagoška Akademija – Novi Sad
Prehrambena industrija “Aroma”
Deoničarsko Društvo – Futog
SOS Dečje selo “Dr Milorad Pavlović”
Branko Milošević
Rade Obrenović
Voja Soldatović

1992.
Aranka Bindar
Stevan Popov
Savez zdravstvenih radnika APV

1991.
Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi “Neoplanta”
Dobrosav Bacaković
Prof. dr Miroslav Egerić
Nastor Gabrić
Dr Ratko Gatalo
Dr Đorđe Janjić
Nada Kelebić
Građevinsko preduzeće “Neimar”
Opštinska organizacija Crvenog krsta
Opštinska organizacija Saveza rezervnih vojnih starešina
Pasterov zavod
Zavod za rehabilitaciju dece i omladine “Novi Sad”

1990.
Prof. dr Stefan Čakić
Dom zdravlja “Novi Sad”
Dr Dragoslav Herceg
Institut za plućne bolesti i tuberkulozu Medicinskog fakulteta
Institut za zdravstvenu zaštitu Medicinskog fakulteta
Miodrag Janoski
Danilo Jerković
Dušan Komnenić
Janoš Larika
Narodna tehnika grada Novi Sad
Dipl. ing. Miroslav Putnik
Dipl. ing. Milan Rajić
Simeon Sakač
Monika Seleš
Dr Slobodan Sokolović
Dr Radmila Šećerov-Sokolović
Prof. dr Vučina Šćekić
Laslo Tot
Trgovinsko društveno preduzeće “Panonija bazar”
Vojvođanski muzej
Dipl. ing. Jovan Vračar
Prof. dr Miodrag Zlokolica