OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

“BRANKO RADIČEVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Jelena Cvetković 4. Ljiljana Tubić 7. Marija Lučić
2. Srđan Stefanov 5. Vera Blanuša 8. Jelena Pavlović
3. Dejan Orlić 6. Radovan Knežić 9. Jasmina Čekerevac – Ljubičić

“JOVAN POPOVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Stefan Stević 4. Verica Gavrilović 7. Bojana Perić Prkosovački
2. Jelena Ćorković 5. Snežana Tešić 8. Vladan Minić
3. Slobodan Rogulić 6. Slavica Medić 9. Miloš Ćurčić

“IVO LOLA RIBAR”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Ljiljana Pavlović 4. Olivera Čiplić 7. Vanja Momčilović
2. Jovan Vojinović 5. Ivana Šolar 8. Emilija Vodnik
3. Vukašin Milović 6. Željko Cehmajster 9. Biljana Čegar

“SVETOZAR MARKOVIĆ TOZA”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Slavica Manojlović 4. Jelena Obrenov 7. Danica Gvozdenović
2. Mirjana Čordaš 5. Ruža Milivojević 8. Olgica Rosić
3. Neven Malešević 6. Vesna Miljković Dragojević 9. Branislav Radomirović

“VUK KARADŽIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Ivanka Andrić 4. Mirjana Durkalić 7. Dubravka Rakić
2. Tatjana Drid 5. Dragana Đurica 8. Bojana Rakić Mitić
3. Sonja Dotlić 6. Snežana Jančić 9. Sanja Prodanov

“ŽARKO ZRENJANIN”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Branislav Čović 4. Aleksandar Utješanović 7. Olivera Stanić
2. Vladimir Stamenković 5. Nataša Pavlović 8. Miloš Ćuruvija
3. Marko Čanić 6. Snežana Maričić 9. Želimir Popović

“SONJA MARINKOVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Dušica Pištalović 4. Petra Gligorijević 7. Aleksandar Karadžić
2. Goran Ljubenović 5. Danijel Takač 8. Biljana Minić
3. Gordana Talo 6. Jelena Avramović 9. Željko Rudović

“ĐORĐE NATOŠEVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Radivoje Radivojević 4. Jelena Antić 7. Srđan Ridanović
2. Snežana Brkić 5. Olivera Ćurčić 8. Duško Marjan
3. Vesna Srdić 6. Nataša Pantić 9. Nataša Šešić

“ĐURA DANIČIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Ljiljana Đukić 4. Milana Urošević 7. Sanja Munižaba Jaić
2. Jelena Ijevljev 5. Dragan Karapandžin 8. Nenad Teofanov
3. Radmila Miljanović 6. Biljana Šantalab 9. Miloš Nikačev

“PETEFI ŠANDOR”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Danica Lazić 4. Sanja Rodić Rončević 7. Milan Živković
2. Marija Štrbac 5. Predrag Stanojčić 8. Emir Jašarević
3. Đerđ Baćanji 6. Đerđi Mendrei 9. Gabriela Trkulja

“PRVA VOJVOĐANSKA BRIGADA”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Bojana Šuša 4. Marija Simin 7. Žarko Simović
2. Dejan Mitrović 5. Dejan Poznić 8. Kristina Todorić
3. Jelena Mijanović 6. Valentin Novačić 9. Danijela Korać Mandić

“DOSITEJ OBRADOVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Ljubomir Nikolić 4. Gizela Gavrilović 7. Siniša Jokić
2. Ljubica Gavrilović 5. Jelena Miličić 8. Mirjana Đerić
3. Nenad Duspara 6. Milana Rašetić 9. Boban Orelj

“MILOŠ CRNJANSKI”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Jagoda Ilić 4. Vera Čudić 7. Ivana Zirojević
2. Milena Đekić 5. Dragica Jezdimirović 8. Marija Marjanović
3. Bojan Stevanović 6. Gordana Babić Milanović 9. Milana Đukić Žikić

“VASA STAJIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Marija Milanković 4. Vladimir Široki 7. Srđan Dobrosavljev
2. Jelena Đukić 5. Jovana Knežević 8. Danka Kovač
3. Nemanja Ćulum 6. Marija Perović 9. Olgica Andrić

“KOSTA TRIFKOVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Ljiljana Resanović 4. Ljubica Milić 7. Jelena Stanišić
2. Jelena Vučić 5. Ivana Inić 8. Jugoslav Sekulić
3. Mirjana Zdravković 6. Dragana Benić 9. Vladimir Mihailović

“IVAN GUNDULIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Dušan Erdevik 4. Aleksandra Košutić 7. Siniša Jekić
2. Dragana Latinović 5. Mirjana Čornenki 8. Žarko Vlaović
3. Vesna Rilak 6. Svetlana Stojšin 9. Slobodan Pavlović

“NIKOLA TESLA”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Ružica Dujnović 4. Hargita Popović 7. Sandra Miljanić
2. Goran Popović 5. Edit Bolok 8. Đorđe Ajkalo
3. Ivana Panić 6. Danijela Miličić 9. Nataša Đuragić

“JOŽEF ATILA”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Monika Cvernjek 4. Nikola Mihajlović 7. Jelena Kovačević Vorgučin
2. Dragana Korica 5. Nataša Šarković 8.  Marija Tadić
3. Daniel Dimitrijević 6. Ana Petrovič 9. Dr Lidia Turo

“DUŠAN RADOVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Bosiljka Delić 4. Veljko Dragičević 7. Milan Beljić
2. Nenad Erdeljan 5. Renata Jevtić 8. Dejan Zbućnović
3. Dejan Tatalović 6. Slađana Marković 9. Marijana Ljepić

ŠKOLA ZA POSEBNO OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE “JOSIP SLAVENSKI”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Milorad Jakić 4. Gordana Opačić 7. Nataša Crnjanski
2. Dragana Samardžija 5. Jovana Spasojević 8. Ivan Brakočević
3. Teodora Rodić 6. Maja Majer Milinkov 9. Jelena Petrović

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE “MILAN PETROVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Ivana Roganović 4. Milijana Pivnički 7. Dušanka Sremački
2. Milan Stojev 5. Danijela Dapčević 8. Goran Stepanović
3.  Jasmina Šile 6. Ruža Šarić 9. Rada Marković

ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE ODRASLIH “SVETI SAVA”

Lokalna samouprava Nastavničko veće
1. Bojan Živanić 4. Violeta Loc
2. Borislav Nikolić 5. Jelena Bogdanović
3. Dragan Kaplarski 6. Natali Svilokos
 7. Dejan Bibić

“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”, SREMSKA KAMENICA

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Bojan Božić 4. Jelena Maksimović 7. Sandra Rašeta
2. Tamara Joldžić 5. Sanda Malešević 8. Tanja Ćirković-Galić
3. Aleksandar Vasilić 6. Zorica Kondić 9. Tatjana Marjanov

“JOVAN DUČIĆ”, PETROVARADIN

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Gabriela Dotlić 4. Suzana Stepanović 7. Marko Grgurović
2. Kristina Prelić 5. Jelena Relić 8. Daniela Ćurčić
3. Svetozar Vuletić 6. Marina Ličina 9. Miroslav Ajduković

“VELJKO VLAHOVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Slavica Petrović 4. Branislava Šakić 7. Aleksandra Višekruna
2. Saša Kitanović 5. Ivan Stanojlović 8. Gorana Đinović
3. Dragan Bijelić 6. Tamara Ostojić – Gregus 9. Mirjana Stupin

“22. AVGUST”, BUKOVAC

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Vojislav Bajakić 4. Marina Antić 7. Željka Tešanović
2. Dejan Kudrić 5. Željko Dugandžija 8. Dragan Todorović
3. Milan Svitlica 6. Nenad Minaković 9. Radmila Ivančević

“ĐURA JAKŠIĆ”, KAĆ

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Nešo Vorkapić 4. Snežana Kovačević 7. Goran Nikolić
2. Stevo Belenzada 5. Sava Dobanovački 8. Milka Čiplić
3. Snježana Travar 6. Vera Stanivuk 9. Mile Voćkić

“LAZA KOSTIĆ”, KOVILJ

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Milivoj Miljević 4. Miloš Veselinović 7. Miroslava Radovanović
2. Božana Stančić 5. Sava Milinkov 8. Jovanka Alempić
3. Duško Gavrić 6. Gordana Ilić 9. Aleksandra Popov

“IVO ANDRIĆ”, BUDISAVA

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Branko Dimitrov 4. Tatjana Sekulić 7. Jelena Kurtinović
2. Boško Medić 5. Veljko Mrđan 8. Slavica Radišić
3. Stevan Tot 6. Juhas Atila 9. Sabina Pete

“LJUDOVIT ŠTUR”, KISAČ

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Jan Marčok 4. Štefan Varga 7. Marina Slavikova
2. Jan Palik 5. Ana Vozar 8. Rastislav Macak
3. Vladimir Sabo 6. Mihal Đurovka 9. Ljudmila Kolar

“ALEKSA ŠANTIĆ”, STEPANOVIĆEVO

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Mlađan Biga 4. Ljubica Pjević 7. Milan Kuljić
2. Pavo Radić 5. Slavica Jević 8. Vida Palalić
3. Pane Đukić 6. Predrag Krulj 9. Marina Vučković

“SVETI SAVA”, RUMENKA

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Jasmina Antanasijević 4. Valerija Vojnović 7. Siniša Popov
2. Danijela Knežević Guen 5. Tatjana Meseldžija 8. Olivera Macak
3. Etel Bači 6. Branislava Erdelji 9. Eva Moldvaji

“DESANKA MAKSIMOVIĆ”, FUTOG

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Predrag Vidović 4. Nada Mandić 7. Ivana Bošnjak
2. Dragoslav Ilić 5. Đorđe Kurjakov 8. Vanja Đorđević
3. Ružica Begojev 6. Snežana Ilić 9. Jagoda Koljanin

“MIROSLAV ANTIĆ”, FUTOG

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Radmila Kojić 4. Biljana Bomeštar 7. Aleksandar Bulajić
2. Vera Kojić 5. Jelena Knežević 8. Srđan Jovanović
3. Boris Branković 6. Strahinja Nastić 9. Gordana Klisarić

“VELJKO PETROVIĆ”, BEGEČ

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Verona Veselinov 4. Vladimir Stanković 7. Dragana Njemčević – Pavkov
2. Sanja Mileusnić 5. Smiljana Ninkov Đorđević 8. Dragana Radosavljević
3. Stefan Bekvalac 6. Vesna Jandrić 9. Verica Kockar

“MIHAJLO PUPIN”, VETERNIK

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Milan Tatomirović 4. Nada Radovanov 7. Danijela Basta
2. Mile Smiljanić 5. Nada Ušćumlić 8. Milan Tanović
3. Nikola Nišević 6. Andrej Trifković 9. Vukašin Jovanov

“MARIJA TRANDAFIL”, VETERNIK

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Miloš Jeličić 4. Dragana Atanasković 7. Kristina Petrović
2. Rade Nišević 5. Slađana Putić 8. Jasenka Milošević
3. Aleksandar Jovanović 6. Kornelia Barak Danilov 9. Aleksandra Mamula

SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

GIMNAZIJA “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Snežana Đekić Milutinov 4. Nataša Budimir 7. Jelena Janjić – Vasić
2. Slobodan Puškar 5. Danijela Grujić 8. Zoran Tadić
3. Sandra Stojkov 6. Marija Milošević 9. Tanja Velja

GIMNAZIJA “SVETOZAR MARKOVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Dragana Dojčinović 4. Branka Bukarica 7. Mirjana Dautović
2. Dejan Latinović 5. Edit Kovač Šmit 8. Eva Vukašinović
3. Adriana Ladišić 6. Sandra Tomašević 9. Svetlana Petakov

GIMNAZIJA “ISIDORA SEKULIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Snežana Sokanović 4. Tatjana Pejović-Sebić 7. Tamara Popović
2. Branislav Graorac 5. Ivana Miljević 8. Snežana Provči
3. Jovana Pilipov 6. Jelena Đorđević 9. Nebojša Vučković

GIMNAZIJA “LAZA KOSTIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Tanja Rađenović 4. Ivana Utornik 7. Brankica Zjalić
2. Dragan Kosovac 5. Svjetlana Pilić Tomić 8. Miloš Prpa
3. Tina Mrđa 6. Lidija Ognjanović 9. Vladimir Leković

TEHNIČKA ŠKOLA “MILEVA MARIĆ – AJNŠTAJN”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Milan Kolundžija 4. Dragana Smiljanić 7. Žolt Ivanovič
2. Jadranko Radiša 5. Ankica Kovačević 8. Zoran Petaković
3. Svetislav Stanišić 6. Đorđe Radovanov 9. Davor Stojanović

TEHNIČKA ŠKOLA “PAVLE SAVIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Branislav Prijević 4. Dragana Danojlić Stričević 7. Anka Milović
2. Srba Jankov 5. Vladimir Balj 8. Saša Vrapčev
3. Dragan Grahovac 6. Tatjana Kološnjaj 9. Marijana Bobić

SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Vanja Tatić Đurišić 4. Marija Hrubenja 7. Nensi Kudra Berić
2. Slavica Komad 5. Ivana Vlajkov 8. Slaviša Vasić
3. Vladimirka Đurišić 6. Aleksandra Jankov 9. Danijela Ubonji

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA “MIHAJLO PUPIN”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Zdravko Dražić 4. Dragan Vukmirović 7. Milan Kulašinović
2. Aleksandar Ilić 5. Saša Skoko 8. Nena Mrđenović
3. Andrej Todorović 6. Slavica Stojanović 9. Vlastimir Kovačić

MEDICINSKA ŠKOLA “7. APRIL”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Natalija Dražić 4. Stevka Dimovski 7. Tamara Mileusnić
2. Nevena Panić 5. Dr Ljiljana Vico 8. Radiša Tripunović
3. Andor Šereš 6. Stevan Petrović 9. Ivana Milovanović

SREDNJA ŠKOLA “SVETOZAR MILETIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Željko Krstin 4. Ljubomir Spasenović 7. Biljana Pejović
2. Duško Stambolija 5. Mr Mirjana Čelić 8. Milena Bekić Orelj
3. Maja Matić 6. Željko Vukajlović 9. Lidija Durutović

SAOBRAĆAJNA ŠKOLA “PINKI”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Jelena Moravski 4. Saša Stanković 7. Igor Emini
2. Dragomir Matić 5. Diana Topalski 8. Gordana Žarković
3. Nataša Mikić 6. Gordana Pejakov Brkić 9. Slobodanka Nedić

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA, FUTOG

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Boško Škrbić 4. Zoran Pantić 7. Dejana Kljajić
2. Marko Crepulja 5. Stanka Prodanović 8. Suzana Utješanović
3. Jovan Popadić 6. Ljiljana Zagorac 9. Jelena Pejić

ŠKOLA ZA DIZAJN “BOGDAN ŠUPUT”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Dražen Malobabić 4. Maja Kiš 7. Maja Rakazov
2. Nataša Kresojević 5. Đorđe Švonja 8. Bratislav Belić
3. Petar Vukašinović 6. Ksenija Jakovljević 9. Milena Bubonja Belić

MUZIČKA ŠKOLA “ISIDOR BAJIĆ”

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Dr Goran Ivančević 4. Đuro Pete 7. Željko Andrić
2. Vesna Maksimović 5. Senka Nedeljković 8. Snežana Bogdanović
3. Dejan Kosić 6. Zorica Jelić 9. Milica Stojadinović

BALETSKA ŠKOLA

Lokalna samouprava Nastavničko veće Savet roditelja
1. Petar Rodić 4. Miroslav Savić 7. Dragana Vuković Vojnović
2. Zoran Majkić 5. Larisa Gajić 8. Ivo Nikić
3. Roža Milić 6. Snežana Panović 9. Jovica Šipka