USTANOVA KULTURE

Zavoda za zaštitu
spomenika kulture
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
MIROSLAV ILIĆ

članovi:
NIKOLINA VUKŠA
MIROSLAV KOLAROV
TOŠA ALEKSANDROV
VLADIMIR BAJIĆ
LJILJANA POLZOVIĆ, iz reda zaposlenih
GORDANA RIS, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik:
MILAN PIVARSKI

članovi:
SLAVICA KOMAD
ALEKSANDRA ZEKOVIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Muzeja Grada
Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
MILICA PAVLIĆ

članovi:
SAŠA ŠOBOT
LASLO SENTMARTONI
SNEŽANA MIŠKIĆ
STEVAN PUZIĆ
GORDANA BULOVIĆ, iz reda zaposlenih
FEĐA KISELIČKI, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
SARA SAVIĆ

članovi:
SUZANA KOVAČEVIĆ
JELENA BANJAC, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Gradska biblioteka

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
NENAD ŠAPONJA

članovi:
ZORA PURIĆ
SANDRA ŽEPINIĆ
MILIJANA BABIĆ
MARIJA BJELICA
LJILJANA MAŠIREVIĆ, iz reda zaposlenih
BILJANA KIČEMA, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik:
TODOR BRZAK

članovi:
ALEKSANDAR MARIČIĆ
DANIJELA DOBRETIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Sterijino pozorje

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
TIJANA DELIĆ

članovi:
NEMANJA NEŠIĆ
RADENKO MARIĆ
IKONIJA RADEVIĆ VUJOVIĆ
MILAN KAĆANSKI, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik:
MILAN STEPANOV

članovi:
SANDRA ANTIĆ
GORAN IBRAJTER, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Kulturni centar Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
NEMANJA GERIĆ

članovi:
EDIT KOČAR-ĐALAI
ANA PANTIĆ
JELENA BIŽIĆ
ALEKSANDRA ŠOBOT
VASA TIMOTIJEVIĆ, iz reda zaposlenih
MILJANA KOZAROV, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
SANDRA STOJKOV

članovi:
JOVANA NOVOSELAC
NEVENA  ŠOLAK, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Mađarski kulturni centar „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

USTANOVA KULTURE

Novosadski dečiji kulturni centar

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
VANJA LJUBLJANAC

članovi:
MAJA STOJANOVIĆ

NADZORNI ODBOR

predsednik:
BOSILJKA DELIĆ

članovi:
VOJISLAV NESTOROVIĆ

USTANOVA KULTURE

Pozorište mladih

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
ŽANA PEJANOVIĆ

članovi:
BOJAN ŽIVANIĆ
TAMARA VUKIĆEVIĆ
ŽELJKO BABIĆ
ILIJA JOVIĆ
SAŠA STOJKOVIĆ, iz reda zaposlenih
OLGA ŽIVANOV, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik:
OGNJEN TUBIĆ

članovi:
LUCIA PENA
EMIL KURCINAK, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Novosadsko pozorište – Újvidéki színház”

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
KAROLJ KIRALJ

članovi:
RENATA SENTMARTONI
ROLAND KABOK
GABRIELA BOLOK HUSAR
KASA ČONGOR
TEREZIA FIGURA, iz reda zaposlenih
VUKAŠIN VOJVODIĆ, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
SILVIJA PEC

članovi:
ROBERT FARKAŠ

USTANOVA KULTURE

Istorijski Arhiv Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
ZORICA TOPIĆ

članovi:
MILOŠ ĆALIĆ
GORAN RAKITA
ČEDOMIR GUŽVICA
MILA MARKOVIĆ
NATAŠA MALOBABIĆ VUKIĆ, iz reda zaposlenih
EVA JOKIĆ, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR:

predsednica:
SANJA VUJINOVIĆ

članovi:
BOŽANA STANČIĆ
BRANKA ŠARIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Ustanova za izradu tapiserija
“Atelje 61”

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
TAMARA JOLDŽIĆ

član:
VANJA ETINSKI
MIRJANA DOBANOVAČKI, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik:
DUŠKO MATIĆ

za člana:
NIKOLA BUGARSKI
MILICA KOVAČ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Kulturni centar “Mladost”,
Futog

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
BOŠKO LONIĆ

članovi:
IVANA KARAPANDŽA
ALEKSANDRA DOBRIN, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
MARIJA KOVAČEVIĆ

članovi:
SLOBODANKA JELIČIĆ
NATAŠA KNEŽEVIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Kulturni centar “Kisač”

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
BRANKO PREDOJEVIĆ

članovi:
MIROSLAV BRNA
ALENA PALIK, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik:
STEVAN STANKOV

članovi:
DRAGAN RADIĆ
VLADIMIR MEDVEĐ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Kulturni centar “Rumenka”

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
BRANIMIR KOZAROV

članovi:
JELENA SAVIĆ
MARIJANA JOKANOVIĆ
MOMIR MIŠKOVIĆ
ZORICA PONOĆKO, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
OTILIA KOČI

članovi:
SLOBODANKA MITROVIĆ
JELENA CENIĆ, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA

Apotekarska ustanova
Novi Sad

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
ZORAN BOŽIĆ

članovi:
LJILJANA BOGDANOVIĆ PERIŠIĆ

NADZORNI ODBOR

predsednica:
LJILJANA ĆULIBRK

članovi:

USTANOVA

Centar za socijalni rad
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
RADOMIR MILENKOVIĆ

članica:
MIRA KAČAVENDA KLJAJIĆ
MIRJANA SREMAČKI, iz reda zaposlenih
DUŠAN ŠARIĆ, iz reda zaposlenih
TANJA STOJKOVIĆ, predstavnica Ekumenske humanitarne organizacije

NADZORNI ODBOR

predsednica:
GORDANA IVIĆ

članovi:
BOSILJKA VUJOVIĆ
RADE ZDRAVKOVIĆ, predstavnica zaposlenih

USTANOVA

Predškolska ustanova
“Radosno detinjstvo” Novi Sad

UPRAVNI ODBOR

članovi:
SNEŽANA TURČAN SAKIĆ, predstavnica jedinice lokalne samouprave
NOVAK KATIĆ, predstavnik jedinice lokalne samouprave
TAMARA SLAVKOVIĆ, predstavnica jedinice lokalne samouprave
OLIVERA SMIEŠKO BOJANIĆ, predstavnica roditelja
DRAGANA ZAKLAN, predstavnica roditelja
MAJA ŠVONJA, predstavnica roditelja
ZORICA VUJATOV, iz reda zaposlenih
JELENA ORLOVIĆ, iz reda zaposlenih
LJILJANA KARDELIS, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR
AGENCIJA

Stambena agencija
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
MILE MEDAKOVIĆ

članovi:
JELENA IJEVLJEV
NADA MALENČIĆ
MILIVOJE VOJINOVIĆ, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština

NADZORNI ODBOR
AGENCIJA

Agencija za energetiku
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
MIROSLAV BOŠKOVIĆ

članovi:
ALEKSANDAR PRIBIĆ
TATJANA POKUŠEVSKI
MIROSLAV MIRKOVIĆ
ILIJA TRKULJA, predstavnik korisnika toplotne energije
BRATISLAV RADUMILO, predstavnik korisnika električne energije
Mr AURORA ROTARIJU – PLANJANIN, predstavnik potrošača prirodnog gasa

NADZORNI ODBOR
ORGANIZACIJA

Turistička organizacija
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
ANA VOZAR

članovi:
VITOMIR STOILKOVIĆ, predstavnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada
MILIJANA LASKOVIĆ
SLAVICA LONČAR, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
NADEŽDA BELIĆ

članovi:
NEMANJA PROTIĆ
RANKA NOŽINIĆ, predstavnica Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada

FOND

Fond za unapređenje vokalne umetnosti
mladih “Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin” u Novom Sadu

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
SINIŠA BOKAN

članovi:
Mr JADRANKA JOVANOVIĆ
Prof. mr ATILA KAPITANJ
Dr VESNA KRČMAR
Dr LJILJANA LIŠKOVIĆ
Dr um. SENKA NEDELJKOVIĆ
MARKO MILETIĆ
Mr SLOBODANKA STEVIĆ
DANIJELA KLIČKOVIĆ
MIRJANA RASTOVIĆ
IVANA JOVANOVIĆ GUDURIĆ
Mr VIOLETA SREĆKOVIĆ
MILICA DOROŠKI
NIKOLA BASTA

sekretarka:
BILJANA RADOVANOV

NADZORNI ODBOR