USTANOVA KULTURE

Zavoda za zaštitu
spomenika kulture
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
DRAGAN SAVIĆ

članovi:
VLADIMIR BAJIĆ
MILA MARKOVIĆ
LJILJANA POLZOVIĆ, iz reda zaposlenih
GORDANA RIS, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik:
MILAN PIVARSKI

članovi:
SLAVICA KOMAD
ALEKSANDRA ZEKOVIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Muzeja Grada
Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
OLJA MEDAN

članovi:
SAŠA ŠOBOT
LASLO SENTMARTONI
GORDANA BULOVIĆ, iz reda zaposlenih
FEĐA KISELIČKI, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica i članica:
ELDA GROZDANOVIĆ

članovi:
SUZANA KOVAČEVIĆ
SAVO GVOZDENOVIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Gradska biblioteka

UPRAVNI ODBOR

predsednik i član:
TODOR BRZAK

članovi:
ZORA PURIĆ
ALEKSANDAR MARIČIĆ
LJILJANA MAŠIREVIĆ, iz reda zaposlenih
SANJA ARBUTINA, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik i član:
NENAD ŠAPONJA

članovi:
MARIJA BJELICA
DANIJELA DOBRETIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Sterijino pozorje

UPRAVNI ODBOR

predsednik i član:
MILAN STEPANOV

članovi:
IKONIJA RADEVIĆ VUJOVIĆ
ŽELJKO KARAN
NINA MARKOVINOVIĆ, iz reda zaposlenih
DESANKA KOVAČEVIĆ, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica i članica:
TIJANA DELIĆ

članovi:
RADENKO MARIĆ
TOMISLAV BAŠTIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Kulturni centar Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
NEMANJA GERIĆ

članovi:
EDIT KOČAR-ĐALAI
JOVANA ČEGAR
VASA TIMOTIJEVIĆ, iz reda zaposlenih
MILJANA KOZAROV, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
SANDRA STOJKOV

članovi:
BOJAN VIŠNJIĆ
NEVENA  ŠOLAK, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Mađarski kulturni centar „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

UPRAVNI ODBOR

predsednik i član:
ČONGOR KASA

članovi:
AGNEŠ SEDLAR
LASLO KELEMEN
LILI BUNJIK-EREŠ
NORBERT BURNAT, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

presednik i član:
NENAD KOČAR

članovi:
OTILIJA MILANOVIĆ
JUDIT FERENC, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Novosadski dečiji kulturni centar

UPRAVNI ODBOR

predsednik i član:
VANJA LJUBLJANAC

članovi:
MAJA STOJANOVIĆ
SANDRA ANTIĆ
NEMANJA NEŠIĆ
SLOBODANKA UGRENOVIĆ, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik:
BOSILJKA DELIĆ

članovi:
VOJISLAV NESTOROVIĆ
TAMARA CVETKOVIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Pozorište mladih

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
NATAŠA IGIĆ

članovi:
MILOŠ BUGARČIĆ
BRANKA ŠARANOVIĆ
SAŠA STOJKOVIĆ, iz reda zaposlenih
OLGA ŽIVANOV, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
MILICA LAKIĆ

članovi:
MITAR RADOVIĆ
SNEŽANA VELIMIROVIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Novosadsko pozorište – Újvidéki színház”

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
RENATA SENTMARTONI

članovi:
RENATA SENTMARTONI
ARON MADARAS
ROBERT MOLNAR
VUKAŠIN VOJVODIĆ, iz reda zaposlenih
AGOTA FERENC, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
SILVIA PEC

članovi:
SILVIA PEC
ROBERT FARKAŠ
STEFAN MILOŠEVIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Istorijski Arhiv Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
ZORICA TOPIĆ

članovi:
MILOŠ ĆALIĆ
ČEDOMIR GUŽVICA
NATAŠA MALOBABIĆ VUKIĆ, iz reda zaposlenih
MARIJA ĐURIČANIN, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR:

predsednica:
SANJA VUJINOVIĆ

članovi:
GORAN RAKITA
JASMINA ĆAĆIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Ustanova za izradu tapiserija
“Atelje 61”

UPRAVNI ODBOR

predsednik i član:
DUŠKO MATIĆ

član:
VANJA ETINSKI
MILORAD PAVLOVIĆ
TEODORA JANKOVIĆ, iz reda zaposlenih
MILICA KOVAČ, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica i članica:
TAMARA JOLDŽIĆ

za člana:
NIKOLA BUGARSKI
ŽELJKA POPADIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Kulturni centar “Mladost”,
Futog

UPRAVNI ODBOR

predsednica i članica:
MARIJA KOVAČEVIĆ

članovi:
IVANA KARAPANDŽA
BILJANA MOMIROVIĆ
RADOVAN ĆULIBRK, iz reda zaposlenih
STEVAN STOJIĆ, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik i član:
BOŠKO LONIĆ

članovi:
SLOBODANKA JELIČIĆ
NATAŠA KNEŽEVIĆ, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Kulturni centar “Kisač”

UPRAVNI ODBOR

predsednik i član:
BRANKO PREDOJEVIĆ

članovi:
MILINKA HRĆAN
BLAŽENKA VOZAR
VLADIMIR MEDVEĐ, iz reda zaposlenih
ONDREJ SRNKA, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednik i član:
STEVAN STANKOV

članovi:
MIROSLAV BRNA
ALENA PALIK, iz reda zaposlenih

USTANOVA KULTURE

Kulturni centar “Rumenka”

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
BRANIMIR KOZAROV

članovi:
JELENA SAVIĆ
MARIJANA JOKANOVIĆ
MOMIR MIŠKOVIĆ
ZORICA PONOĆKO, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
OTILIA KOČI

članovi:
SLOBODANKA MITROVIĆ
JELENA CENIĆ, iz reda zaposlenih

ZDRAVSTVENA USTANOVA

Apotekarska ustanova
Novi Sad

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
ZORAN BOŽIĆ

članovi:
LJILJANA BOGDANOVIĆ PERIŠIĆ

NADZORNI ODBOR

predsednica:
SVETLANA SELAKOVIĆ

članovi:
SLOBODAN ANTONIĆ

USTANOVA

Centar za socijalni rad
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
RADOMIR MILENKOVIĆ

članica:
KOSANA BAČKULJIN RILKE
MIRJANA SREMAČKI, iz reda zaposlenih
MARIJA PETROVIĆ, iz reda zaposlenih
TANJA STOJKOVIĆ, predstavnica Ekumenske humanitarne organizacije

NADZORNI ODBOR

predsednik:
DUŠAN ŠPANOVIĆ

članovi:
BOSILJKA VUJOVIĆ
RADE ZDRAVKOVIĆ, predstavnica zaposlenih

USTANOVA

Predškolska ustanova
“Radosno detinjstvo” Novi Sad

UPRAVNI ODBOR

članovi:
SNEŽANA TURČAN SAKIĆ, predstavnica jedinice lokalne samouprave
NOVAK KATIĆ, predstavnik jedinice lokalne samouprave
TAMARA SLAVKOVIĆ, predstavnica jedinice lokalne samouprave
OLIVERA SMIEŠKO BOJANIĆ, predstavnica roditelja
DRAGANA ZAKLAN, predstavnica roditelja
MAJA ŠVONJA, predstavnica roditelja
ZORICA VUJATOV, iz reda zaposlenih
JELENA ORLOVIĆ, iz reda zaposlenih
LJILJANA KARDELIS, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR
AGENCIJA

Stambena agencija
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
MILE MEDAKOVIĆ

članovi:
JELENA IJEVLJEV
NADA MALENČIĆ
DRAGAN ILIĆ
MILIVOJE VOJINOVIĆ, predstavnik Saveza samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština

NADZORNI ODBOR
AGENCIJA

Agencija za energetiku
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
MIROSLAV BOŠKOVIĆ

članovi:
ALEKSANDAR PRIBIĆ
TATJANA POKUŠEVSKI
MIROSLAV MIRKOVIĆ
ILIJA TRKULJA, predstavnik korisnika toplotne energije
BRATISLAV RADUMILO, predstavnik korisnika električne energije
Mr AURORA ROTARIJU – PLANJANIN, predstavnik potrošača prirodnog gasa

NADZORNI ODBOR
ORGANIZACIJA

Turistička organizacija
Grada Novog Sada

UPRAVNI ODBOR

predsednica:
ANA VOZAR

članovi:
VITOMIR STOILKOVIĆ, predstavnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada
MILIJANA LASKOVIĆ
SLAVICA LONČAR, iz reda zaposlenih

NADZORNI ODBOR

predsednica:
NADEŽDA BELIĆ

članovi:
NEMANJA PROTIĆ
RANKA NOŽINIĆ, predstavnica Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada

FOND

Fond za unapređenje vokalne umetnosti
mladih “Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin” u Novom Sadu

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
SINIŠA BOKAN

članovi:
Dr VESNA KRČMAR
Prof. mr ATILA KAPITANJ
Mr LJILJANA LIŠKOVIĆ
MILAN MILADINOVIĆ
Mr SLOBODANKA STEVIĆ
DANIJELA KLIČKOVIĆ
MIRJANA RASTOVIĆ
IVANA JOVANOVIĆ – GUDURIĆ
MILICA DOROŠKI ANTONIĆ
NIKOLA BASTA
ŽELJKO R. ANDRIĆ
JELENA KONČAR
Dr GORAN STRGAR
STRAHINJA ĐOKIĆ

 

sekretarka:
BILJANA RADOVANOV

NADZORNI ODBOR