Скупштина Града Новог Сада на LV седници, одржаној 18. октобра 2019. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса са текстом Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и ветерина Нови Сад” Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и ветерина Нови Сад” Нови Сад, објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 75, од 23. октобра 2019. године.