Скупштина Града Новог Сада на VI седници, одржаној 27. новембра 2020. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса са текстом Јавног конкурса за избор директора Јавног  предузећа “Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурс за избор директора Јавног  предузећа “Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 146, од 4. децембра 2020. године.