Скупштина Града Новог Сада на XLVIII седници, одржаној 25. марта 2019. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса са текстомЈавног конкурса за избор директора Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам, Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 21, од 27. марта 2019. године.