Назив Величина
Буџет Града Новог Сада за 2024. годину (27836 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2023. годину (19456 kb)
       Одлука о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину (22528 kb)
       Одлука о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину (26624 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2022. годину (19456 kb)
(3072 kb)
(22460 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2021. годину (8192 kb)
       Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину (12288 kb)
       Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину (35840 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2020. годину (8192 kb)
       Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину (18827 kb)
       Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину (4096 kb)
       Образложење са програмским информацијама ( 4300 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2019. годину (14806 kb)
       Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину (2048 kb)
       Образложење са програмским информацијама (13312 kb)
       Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину (14806 kb)
       Образложење са програмским информацијама (14806 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2018. годину (9401 kb)
      Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину (3633 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2017. годину (4845 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2017. годину ( 78 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2017. годину (2048 kb)
      Програмска структура у разделу директног буџетског корисника (7208 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2016. годину (2000 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2016. годину (1296 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2016. годину (667 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2016. годину (1169 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2015. годину (1013 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2015. годину (3029 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2015. годину (2076 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2014. годину (595 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2014. годину (337 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2014. годину (649 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2013. годину (596 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2013. годину (869 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2012. годину (659 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2012. годину (2041 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2011. годину (470 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2011. годину (5450 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2011. годину (545 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2010. годину (455 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2009. годину (524 kb)
Буџет Града Новог Сада за 2008. годину (508 kb)
      Одлука о изменама и допунама буџета Града Новог Сада за 2007. годину (195 kb)