Извештаји Заштитника грађана

Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2023. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2022. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2021. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2020. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2019. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2018. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2017. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2016. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2015. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2014. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2013. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2012. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2011. годину
Извештај  Заштитника грађана Града Новог Сада за 2010. годину