Скупштина Града Новог Сада на XLV седници, одржаној 3новембра 2023. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, са текстом огласа о јавном конкурсу.

Јавни конкурси за избор директора ЈКП за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад објављен je у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 99, од 10. новембра 2023. године.

 

АРХИВА