Скупштина Града Новог Сада на XXII седници, одржаној 22. децембар 2021. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, са текстом огласа о јавном конкурсу.

Јавни конкурси за избор директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад објављен je у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 127, од 24. децембра 2021. године.

Скупштина Града Новог Сада на XXI седници, одржаној 29. новембар 2021. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, са текстом огласа о јавном конкурсу.
Jавни конкурси за избор директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад објављен je у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 117, од 3децембра 2021. године.
Скупштина Града Новог Сада на XV седници, одржаној 26. маја 2021. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, са текстом огласа о јавном конкурсу.
Јавни конкурси за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, објављен je у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 53, од 28маја 2021. године.

Скупштина Града Новог Сада на XIV седници, одржаној 27. априла 2021. године, донела је одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора са текстом огласа јавног конкурса за избор директора: Јавног  комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, Јавног  комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад и Јавног  комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурси за избор директора објављени су у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 44, од 29. априла 2021. године.

Скупштина Града Новог Сада на XII седници, одржаној 5. априла 2021. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса са текстом Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавни конкурси за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 36, од 9. априла 2021. године.