Јавни конкурс за избор директора Јавно комуналног предузећа “Зоохигијена и ветерина Нови Сад” Нови Сад објављен је у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 74/2018, од 5. октобра 2018. године.