Скупштина Града Новог Сада на XXXVIII седници, одржаној 10. фебруара 2023. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, са текстом огласа о јавном конкурсу.

Јавни конкурси за избор директора ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад објављен je у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 13, од 17. фебруара 2023. године.

Скупштина Града Новог Сада на XXXIV седници, одржаној 16. децембар 2022. године, донела је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора ЈКП „Лисје“ Нови Сад, са текстом огласа о јавном конкурсу.

Јавни конкурси за избор директора ЈКП „Лисја“ Нови Сад објављен je у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 141, од 23. децембра 2022. године.