MSc ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ РАДОМИРОВИЋ

MSc Јелена Маринковић Радoмировић рођена је 22. априла 1987. године у Новом Саду. Основну школу “Светозар Марковић – Тоза”, као и средњу економску школу “Светозар Милетић” завршила је у родном граду. По завршетку наставља са својим даљим образовањем на Факултету за трговину и банкарство Универзитета “Алфа” у Београду, где је успешно завршила факултет 2010. године у предвиђеном року студија и тиме стекла звање дипломирани економиста.

Са намером даљег образовања уписује мастер студије из области економије на Факултету за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду, где је 2012. године стекла звање мастер економиста. У циљу даљег усавршавања 2012. године уписује докторске студије.

Прво радно искуство стиче 2010. године у Credit Agricole банци – Сектор за преговоре и наплату у Новом Саду.

Од 2012-2016. године обавља функцију одборнице у Скупштини Града Новог Сада, као и председнице Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања Скупштине Града Новог Сада.

Одлуком Надзорног одбора АД “Новосадски сајам” 2013. године постављена је за извршног директора за интегрисане маркетинг комуникације и члана извршног одбора Новосадског сајма. 2013. године именована је за представницу АД “Новосадски сајам” у Савету Факултета за услужни бизнис – Фабус до 2017. године. 2015. године именована је за представницу оснивача АД “Новосадски сајам” у Савету Факултета за услужни бизнис – Фабус до 2017. године.

Од 2016-2020. године обављала је функцију одборнице у Скупштини Града Новог Сада, председнице Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања, као и чланице Комисије за родну равноправност у Скупштини Града Новог Сада.

2018. године учествовала је у раду као чланица Радне групе за израду локалног акционог плана за родну равноправност Града Новог Сада.

Као представница АД “Новосадски сајам” учествовала је у реализацији пројеката из стратегије привредног развоја у 2014. години, као и у оквиру стратегије одрживог развоја Града Новог Сада.

2014. године, као представница АД “Новосадски сајам”, учествовала је у раду као члан партнерске Скупштине везано за израду стратегије локалног одрживог развоја.

Објавила је већи број научних и стручних радова на српском и енглеском језику у еминентним часописима и зборницима у земљи и иностранству и активно учествовала на бројним  међународним научним и стручним конференцијама.

Годинама уназад узима активно учешће у хуманитарном раду.

Говори енглески језик.

Удата, мајка Уроша и Лазара.