Одборници Скупштине имају право да образују одборничке групе. Одборничку групу чине најмање три одборника. Одборник можe да буде члан само једне одборничке групе. О промени састава одборничке групе њен председник обавештава председника Скупштине и прилаже изјаву одборника о приступању одборничкој групи. О образовању нове одборничке групе и о променама у постојећим одборничким групама, председник Скупштине обавештава одборнике на првој наредној седници Скупштине. Две или више одборничких група не могу имати исти назив, односно не могу користити исти пун или скраћени назив политичког субјекта у називу одборничке групе.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 34
ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 8
ДОСТА ЈЕ БИЛО 5
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ 7
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ДР ВЕЉКО КРСТОНОШИЋ 7
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) 5
ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 3
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА 3
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНА СТРАНКА 3
НЕЗАВИСНИ ГРАЂАНИ 3