Одборници Скупштине имају право да образују одборничке групе. Одборничку групу чине најмање три одборника. Одборник можe да буде члан само једне одборничке групе. О промени састава одборничке групе њен председник обавештава председника Скупштине и прилаже изјаву одборника о приступању одборничкој групи. О образовању нове одборничке групе и о променама у постојећим одборничким групама, председник Скупштине обавештава одборнике на првој наредној седници Скупштине. Две или више одборничких група не могу имати исти назив, односно не могу користити исти пун или скраћени назив политичког субјекта у називу одборничке групе.

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ 35
ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 8
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ 7
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) 6
ДОСТА ЈЕ БИЛО 5
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ДР ВЕЉКО КРСТОНОШИЋ 5
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНА СТРАНКА – НОПО 3
ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 3
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА 3
НЕЗАВИСНИ ГРАЂАНИ 3