Лице за заштиту података о личности

Данило Дурутовић

danilo.durutovic@novisad.rs

+381 21 526 970