СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Адреса:
Жарка Зрењанина 2, 21101 Нови Сад
е-mail: skupstinagrada@novisad.rs

Централа
Телефон: 021 488 27 00

Председник Скупштине Града Новог Сада
Телефон:  021 523 240

Заменик председника Скупштине Града Новог Сада
Телефон: 021 529 733

Секретар Скупштине Града Новог Сада
Телефон: 021 451 590

Кабинет председника Скупштине Града Новог Сада
Телефон: 021 523 549

Сектор за скупштинске послове
Телефон: 021 526 970

Сектор за информисање
Телефон: 021 451 857

Пошаљите нам поруку путем контакт форме: