Image Директор: в.д. директора Доналд Божић
Телефон: 334-687, 443 – 611, локал 111
Телефакс: 443 -611
Адреса: Нови Сад, Сентандрејски пут 3
Image Директор: Иван Радојичић
Телефон: 48-96-600
Телефакс: 63-94-326
Адреса: Нови Сад, Футошки пут 46
Image Директор: Гордана Стојсављевић
Телефон: 489-50-00
Телефакс: 528-014
Адреса: Нови Сад, Бул. Цара Лазара 3/ I
Image Директор: Владимир Ђаковић
Телефон: 518-077, 518-078
Телефакс: 518-111
Адреса:Нови Сад, Руменачки пут 65
Image Директор: Душан Радојичић
Телефон: 2155-601
Телефакс: 518-600
Адреса: Нови Сад, Руменачка 150а
Image Директор: в.д. директора Мирослав Новаковић
Телефон: 421-441, 4882-222
Телефакс: 6611-031, 6611-125
Адреса:Нови Сад, Сутјеска 2
Image Директор: Ненад Барац
Телефон: 48 81 101,
Телефакс: 4881-206
Адреса: Нови Сад, Владимира Николића 1
Image Директор: Владимир Стојковић
Адреса управе: 21000 Нови Сад, Жике Поповић 4 Телефон: 48 08 555
Телефакс:48 08 560
Image Директор: Урош Лончар
Телефон: 421-341,421-340
Телефакс: 423-396
Адреса: Нови Сад, Масарикова 17
Директор: Стеван Лугоња
Телефон:  48-99-111
Факс: 48-99-119
Телефон за сервисне информације: 472-41-40
ЈКП СТАН Директор: др Саша Игић
Телефон: 489-55-13
Телефакс: 528-109
Колцентар: 0800-300-330
Адреса: Нови Сад, Ласла Гала 22
Директор: Душан Миладиновић
Телефон: 459-144,
Телефакс: 455-395
Адреса: Нови Сад, Бул. Цара Лазара 3
 

Директор: Милош Егић
Телефон: 21-00-277
Телефакс: 548-009
Адреса: Нови Сад, Младена Лесковца 1
 

Директорка: Ивана Кукин
Телефон: 640-32-20
Телефакс:
Адреса: Нови Сад, Футошки пут 13