Зграду Скупштине Града Новог Сада пројектовали су архитекте Сибин Ђорђевић (носилац награде „Ђорђа Табаковића“) и његова супруга Милена.

Грађена је од 1958. до 1960. године када је и усељена. Има 5.334 квадратних метара корисне површине на четири спрата, с тим што један део има спрат мање. Овај објекат је одувек седиште градског парламента и фигурира као једна од две главне зграде градске власти, али је у прво време био центар среза, па тек накнадно носи назив скупштина. Председник градског парламента увек је седео у овој згради, што је и данас случај. За време функционисања среза, на четвртом спрату је био војни одсек. Зграда има три улаза,више од стотину канцеларија, пет сала за састанке, библиотеку, штампарију и ресторан. Штампарија је за потребе Скупштине направљена накнадно, када је зграда прикључена на централно грејање. До тада је у том простору била гаража за раднике градске управе и локалне функционере.

На првом спрату су кабинети председника Скупштине, његовог заменика, секретара и његовог заменика, а ту су и три сале за састанке. Градске управе за саобраћај, спорт, здравство и социјалну заштиту, Скупштинска служба, Сектор за информисање и Протокол, као и Мала сала и дактилобиро налазе се на другом спрату. На трећем спрату налазе се градске управе за општу управу, финансије, прописе и образовање. На четвртом спрату је Заједничка служба, Градска управа за комуналне послове и ресторан.

Пре десетак година утврђено је да се слеже под у приземљу код другог и трећег улаза, па је урађена комплетна санација армирањем бетонске плоче и заменом дотрајалих и истрошених мермерних плоча. Тада је почело и реновирање целе зграде. Том приликом замењено је преко 400 дрвених прозорских оквира, окречена је цела зграда, реновирани је свих 19 мокрих чворова, направљена је нова подстаница за централно грејање, обновљена хидроизолација крова и замењена громобранска инсталација. Замењене су дотрајале канализационе и водоводне инсталације, обновљен главни напојни вод електро напајања објекта, замењена је комплетна столарија и браварија, реновирана скупштинска сала, уведен је нови разглас у Великој, Плавој и Сали 18, постављена су покретна улазна врата, направљена је приступна рампа згради за хендикепиране особе и застакљен је простор на углу Булевара Михајла Пупина и Улице Жарка Зрењанина. Замењени су и дотрајали лифтови стари 45 година који су ишли само до трећег спрата. У зграду улази дневно око хиљаду људи.

Пре неколико година уведено је електронско гласање у скупштинску салу, у којој седи 78 одборника и одборница.

Већина канцеларија има уграђене клима уређаје. Цела зграда покривена је микро камерама, тако да чувари на улазу у Скупштину имају целокупан преглед. Паркинг иза зграде Скупштине је јаван.

Градска управа има 67 објеката, од чега су 47 месне заједнице, а поред Градске куће и Скупштине Града, постоје и објекти градске управе у Радничкој, Руменачкој, Улици Народног фронта и Улици Стевана Брановачког, а под њеном ингеренцијом су и Матично здање, архива, клуб одборника, Синагога, гаража на СПЕНС-у и “Чешки магацин”.

Скупштинска библиотека отворена је за све грађане. Поред 1500 стручних издања, везаних за прописе и законе, ту се налазе и службени листови СФРЈ, Србије, Војводине и Новог Сада. Свакодневно се прави преглед штампе, па је ту и документација свих дневних новина. У библиотеци се чувају и генерални урбанистички планови за цео град, а архивирани су и записници седница градског парламента од 1968. године.