У складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Информатор о раду Скупштине Града Новог Сада и Информатор о раду Службе Скупштине Града Новог Сада израђени су и објављени путем Јединственог информационог система информатора о раду који води и одржава Поверник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и доступни су на следећим линковима:

Информатор о раду Скупштине Града Новог Сада

Информатор о раду Службе Скупштине Града Новог Сада