УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ГРАДА

НАЗИВ УСТАНОВЕ ДИРЕКТОР АДРЕСА ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА
Весна Иковић Петроварадинска тврђава  4 6432-055, 6433-145 6433-087
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НОВИ САД
Александар Јокановић Дунавска 1, Нови Сад 529-265, 525-540 525-540
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА
Петар Ђурђев Филипа Вишњића 2а 6431-752 6431-752
НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ UJVIDEKI SZINHAZ в.д. директора Валентин Венцел Јована Суботића 3-5, Нови Сад 525-552, 571-564 525-388
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ
Михајло Несторовић Игњате Павласа 4, Нови Сад 520-534, 525-884
СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
Др Мирослав Радоњић Змај Јовина 22, Нови Сад 451-273 615-976
УСТАНОВА ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА АТЕЉЕ 61
Зоран Булатовић Петроварадинска тврђава  9 6431-519 6431-519
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА Бојан Панаотовић Католичка порта 5, Нови Сад 520-444,528-972,
522-736
525-168
МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék Карољ Кираљ Јожеф Атиле 16-18
НОВОСАДСКИ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Александра Лукић Радничка 20, Нови Сад
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “МЛАДОСТ”
Александра Рајак Цара Лазара 42, Футог 895-598,895-350,
895-225,893-053
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “КИСАЧ”
Павел Сурови Словачка 22, Кисач 827-642
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “РУМЕНКА” Оља Магловски Улица ослобођења 26, Руменка  111-22-30
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА
Јелена Зорић Змај Огњена Вука 13, Нови Сад 210-14-00 615-662
ПУ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО
Маријана Попов Павла Симића 9, Нови Сад 527-547, 422-451, 420-439
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Мр Синиша Јокић Булевар Михајла Пупина 22/I, Нови Сад 557-060,557-061,
456-855
456-166
АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА НОВИ САД
Предраг Радовић Краља Александра 67, Ветерник 401-955,
401-954,
402-262
Агенција за енергетику Града Новог Сада Иван Пантелић Војвођанских бригада 17,
Нови Сад
452-080 452-080
Туристичка организација Града Новог Сада Бранислав Кнежевић Трг слободе 3,
Нови Сад
425-522
Стамбена агенција Града Новог Сада Марко Јовановић Народног фронта 53,
Нови Сад
422-644,
453-053