ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Сања Кривокућа 4. Душко Ђурђев 7. Слађана Пејчић
2. Драгана Ђорђевић 5. Лена Вукасовић 8. Јелена Павловић
3. Бранислав Ливазовић 6. Радован Кнежић 9. Тамара Гајић

“ЈОВАН ПОПОВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Стефан Стевић 4. Верица Гавриловић 7. Бојана Перић Пркосовачки
2. Јелена Ћорковић 5. 8. Александар Пухаловић
3. Слободан Рогулић 6. Валерија Поповић 9. Младен Станковић

“ИВО ЛОЛА РИБАР”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Љиљана Павловић 4. Милена Степић 7. Вања Момчиловић
2. Јован Војиновић 5. Ивана Шолар 8. Емилија Водник
3. Вукашин Миловић 6. Жељко Цехмајстер 9. Сузана Јовановић Шанта

“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Славица Манојловић 4. Јелена Обренов 7. Даница Гвозденовић
2. Мирјана Чордаш 5. Ружа Миливојевић 8. Олгица Росић
3. Невен Малешевић 6. Весна Миљковић Драгојевић 9. Бранислав Радомировић

“ВУК КАРАЏИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Иванка Андрић 4. Мирјана Дуркалић 7. Мирјана Савић
2. Татјана Дрид 5. Драгана Ђурица 8. Мирјана Љубенковић
3. Соња Дотлић 6. Снежана Јанчић 9. Сања Проданов

“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Бојан Врањковић 4. Александар Утјешановић 7. Оливера Станић
2. Владимир Стаменковић 5. Наташа Павловић 8. Милош Ћурувија
3. Марко Чанић 6. Снежана Маричић 9. Желимир Поповић

“СОЊА МАРИНКОВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Душица Пишталовић 4. Срђан Ћосић 7. Др Драган Машуловић
2. Марија Никитовић 5. Жужана Пушкаш Шаму 8. Невена Тишма
3. Тамара Живковић 6. Јелена Аврамовић 9. Зоран Благојевић

“ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Радивоје Радивојевић 4. Јелена Антић 7. Срђан Ридановић
2. Снежана Бркић 5. Бранислава Мартиновић 8. Душко Марјан
3. Весна Срдић 6. Наташа Пантић 9. Наташа Шешић

“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Љиљана Ђукић 4. Милана Урошевић 7. Јован Јоковић
2. Јелена Ијевљев 5. Драган Карапанџин 8. Ненад Теофанов
3. Радмила Миљановић 6. Биљана Шанталаб 9. Милош Никачев

“ПЕТЕФИ ШАНДОР”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Даница Лазић 4. Владимир Попов 7. Оливера Радић
2. Марија Бачина 5. Предраг Станојчић 8. Душко Шуман
3. Марта Клем 6. Гордана Тодоровић 9. Татјана Конаков Радић

“ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Бојана Шуша 4. Марија Симин 7. Жарко Симовић
2. Дејан Митровић 5. Томислав Рожмарић 8. Кристина Тодорић
3. Мирјана Јовановић 6. Валентин Новачић 9. Срђана Мађаревић

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Љубомир Николић 4. Гизела Гавриловић 7. Синиша Јокић
2. Љубица Гавриловић 5. Јелена Миличић 8. Мирјана Ђерић
3. Ненад Дуспара 6. Милана Рашетић 9. Бобан Орељ

“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Јагода Илић 4. Вера Чудић 7. Бориша Илић
2. Милена Ђекић 5. Драгица Јездимировић 8. Марија Марјановић
3. Бојан Стевановић 6. Радослава Ступар 9. Милана Ђукић Жикић

“ВАСА СТАЈИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Слађана Илић Петровић 4. Драгица Мусулин-Коларов 7. Срђан Добросављев
2. Весна Лабус 5. Јована Кнежевић 8. Др Бранислава Стефановић
3. Немања Ивановић 6. Данијела Грбић 9. Наташа Свирчев

“КОСТА ТРИФКОВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Марија Петовић 4. Драгана Бјелица 7. Жељка Берић
2. Марко Танчик 5. Срђан Пришић 8. Југослав Секулић
3. Гордана Мркић 6. Драган Игић 9. Иван Билић

“ИВАН ГУНДУЛИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Драгана Поповић 4. Александра Кошутић 7. Синиша Јекић
2. Софија Радојчин 5. Мирјана Чорненки 8. Јована Гигић
3. Никола Козарчић 6. Анка Крнајски Лазарев 9. Милица Живков

“НИКОЛА ТЕСЛА”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Ружица Дујновић 4. Харгита Поповић 7. Сандра Миљанић
2. Горан Поповић 5. Едит Болок 8. Ђорђе Ајкало
3. Милица Добриловић 6. Данијела Миличић 9. Милан Трмчић

“ЈОЖЕФ АТИЛА”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Дражен Богићевић 4. Бернардица Радосављевић 7. Жељко Салонски
2. Драгана Корица 5. Беата Бакша 8.  Драган Стојменовић
3. 6. Јелена Милутиновић 9. Николина Драча

“ДУШАН РАДОВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Босиљка Делић 4. Сандра Терзић 7. Ненад Ердељан
2. Дејан Шијак 5. Гордана Зељковић 8. Сандра Баварчић
3. Дејан Таталовић 6. Златица Косановић 9. Ксенија Сворцан

ШКОЛА ЗА ПОСЕБНО ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ “ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Санда Пилиповић 4. Гордана Опачић 7. Стеван Кеча
2. Јово Стојковић 5. Јована Спасојевић 8. Иван Бракочевић
3. Светлана Ћато 6. Маја Мајер Милинков 9. Исидора Сладојевић

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ “МИЛАН ПЕТРОВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Биљана Атанасијевић 4. Милијана Пивнички 7. Душанка Сремачки
2. Милан Стојев 5. Светлана Матић Моровић 8. Милица Опарница
3.  Јасмина Шиле 6. Гордана Струњаш 9. Мирослав Башић

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ОДРАСЛИХ “СВЕТИ САВА”

Локална самоуправа Наставничко веће
1. Бојан Живанић 4. Виолета Лоц
2. Борислав Николић 5. Јелена Богдановић
3. Драган Капларски 6. Натали Свилокос
 7. Дејан Бибић

“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Јелена Ровчанин 4. Гордана Гајић 7. Слађана Андрић
2. Тамара Јолџић 5. Слађана Фемић 8. Тамара Алексић
3. Александар Василић 6. Бранка Радовановић 9. Татјана Драгић

“ЈОВАН ДУЧИЋ”, ПЕТРОВАРАДИН

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Габриела Дотлић 4. Сузана Степановић 7. Марко Гргуровић
2. Кристина Прелић 5. Јелена Релић 8. Даниела Ћурчић
3. Светозар Вулетић 6. Марина Личина 9. Мирослав Ајдуковић

“ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”, ШАНГАЈ

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Ката Тачак 4. Рамадан Дервишевић 7. Ермидин Елези
2. Далиборка Китановић 5. Иван Станојловић 8. Бранко Трошељац
3. Анкица Курина 6. Драгољуб Мајсторовић 9. Мирјана Ступин

“22. АВГУСТ”, БУКОВАЦ

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Војислав Бајакић 4. Марина Антић 7. Жељка Тешановић
2. Дејан Кудрић 5. Жељко Дуганџија 8. Драган Тодоровић
3. Милан Свитлица 6. Ненад Минаковић 9. Радмила Иванчевић

“ЂУРА ЈАКШИЋ”, КАЋ

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Нешо Воркапић 4. Снежана Ковачевић 7. Горан Николић
2. Стево Белензада 5. Сава Добановачки 8. Милка Чиплић
3. Сњежана Травар 6. Божана Илић 9. Миле Воћкић

“ЛАЗА КОСТИЋ”, КОВИЉ

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Лазар Пашћан 4. Слађана Тапавица 7. Јулијана Студен
2. Божана Станчић 5. Лазар Макарић 8. Маријана Радић
3. Ранка Јакшић 6. Љиљана Станивук 9. Љубомир Спасојевић

“ИВО АНДРИЋ”, БУДИСАВА

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Бобан Ђукић 4. Николина Марић 7. Наташа Симић
2. Светлана Илић 5. Вељко Мрђан 8. Славица Радишић
3. Стеван Тот 6. Јухас Атила 9. Ерика Рајшли

“ЉУДОВИТ ШТУР”, КИСАЧ

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Павел Чеман 4. Штефан Варга 7. Марина Славикова
2. Маја Срнка 5. Анкица Чорлија 8. Синиша Стојчић
3. Тања Чорба 6. Ана Брња 9. Татјана Марчок

“АЛЕКСА ШАНТИЋ”, СТЕПАНОВИЋЕВО

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Гојко Радусин 4. Љубица Пјевић 7. Ђорђе Јакшић
2. Паво Радић 5. Славица Јевић 8. Драгослава Кокотовић
3. Пане Ђукић 6. Предраг Круљ 9. Ивана Стојановић

“СВЕТИ САВА”, РУМЕНКА

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Јасмина Атанасијевић 4. Валерија Војновић 7. Едит Банчи
2. Милан Дробац 5. Татјана Меселџија 8. Драган Пауњеловић
3. Етел Бачи 6. Бранислава Ердељи 9. Татјана Лазор Обрадовић

“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ФУТОГ

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Предраг Видовић 4. Нада Мандић 7. Ивана Бошњак
2. Драгослав Илић 5. Ђорђе Курјаков 8. Вања Ђорђевић
3. Ружица Бегојев 6. Снежана Илић 9. Марија Тупањац

“МИРОСЛАВ АНТИЋ”, ФУТОГ

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Радмила Којић 4. Биљана Бомештар 7. Ђорђе Цветковић
2. Вера Којић 5. Јелена Кнежевић 8. Марко Вујиновић
3. Срђана Самарџија 6. Адријана Сарић 9. Маја Pech

“ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”, БЕГЕЧ

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Верона Веселинов 4. Владимир Станковић 7. Нада Илишевић
2. Сања Милеуснић 5. Смиљана Нинков Ђорђевић 8. Драгана Радосављевић
3. Стефан Беквалац 6. Весна Јандрић 9. Верица Коцкар

“МИХАЈЛО ПУПИН”, ВЕТЕРНИК

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Драгослав Ђокић 4. Александар Брборић 7. Дејан Поповић
2. Бранислав Писаров 5. Наташа Петровић 8. Игор Вујичић
3. Веселин Ђаловић 6. Жана Симић 9. Жељко Јованчевић

“МАРИЈА ТРАНДАФИЛ”, ВЕТЕРНИК

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Радмила Радић 4. Драгана Атанасковић 7. Кристина Петровић
2. Раде Нишевић 5. Слађана Путић 8. Марјана Беадер
3. Далија Сладовић 6. Корнелиа Барак Данилов 9. Славица Баришић

СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Маја Черемиџић 4. Наташа Будимир 7. Радојка Менићанин – Ћук
2. Слободан Пушкар 5. Драгана Сумзер 8. Софија Важић
3. Сандра Стојков 6. Бранислава Пандуров 9. Милан Шолаја

ГИМНАЗИЈА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Драгана Дојчиновић 4. Љиљана Унковић 7. Слађана Зуковић
2. Дејан Латиновић 5. Клара Велишек 8. Ева Вукашиновић
3. Розалија Екрес 6. Катарина Глувић 9. Деана Медић

ГИМНАЗИЈА “ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Снежана Сокановић 4. Татјана Пејовић-Себић 7. Љиљана Вујковић – Куљанчић
2. Бранислав Граорац 5. Ивана Миљевић 8. Светлана Кнежевић
3. Жана Пејановић 6. Јелена Ђорђевић 9. Александар Такачи

ГИМНАЗИЈА “ЛАЗА КОСТИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Данило Анђелић 4. Јасмина Вуковљак 7. Ристо Прентовић
2. Драган Косовац 5. Бојана Богнар 8. Сандра Миљановић
3. Гојко Палалић 6. Лидија Огњановић 9. Владимир Лековић

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИЛЕВА МАРИЋ – АЈНШТАЈН”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Милан Колунџија 4. Марија Свилар 7. Јасмина Масларић
2. Јадранко Радиша 5. Бранко Петљански 8. Станко Јоветић
3. Светислав Станишић 6. Ђорђе Радованов 9. Елина Вучић

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ПАВЛЕ САВИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. 4. Драгана Данојлић Стричевић 7. Маја Игњатов
2. Слободанка Беуковић 5. Мирослав Миловановић 8. Светлана Чавић
3. Бранислав Пријевић 6. Татјана Колошњај 9. Биљана Прентовић

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Зоран Радуловић 4. Марија Хрубења 7. Јасмина Тадић
2. Владимир Ђуричић 5. Ивана Влајков 8. Тања Ћирковић Галић
3. Сања Мијаиловић Божић 6. Александра Јанков 9. Слободан Станар

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИХАЈЛО ПУПИН”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Јован Костић 4. Дејан Нађ 7. Зоран Богосављевић
2. Иван Аћимов 5. Милица Милосавић Караба 8. Енес Брунчевић
3. Тибор Хорват 6. Свјетлана Касаловић 9. Драган Варагић

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “7. АПРИЛ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Софија Милошевић 4. Др Љиљана Вицо 7. Славица Томић
2. Невена Панић 5. Љиља Јелић 8. Радиша Трипуновић
3. Ангела Рекецки 6. Зоран Милутиновић 9. Слађана Иванежа

СРЕДЊА ШКОЛА “СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Жељко Крстин 4. Љубомир Спасеновић 7. Ненад Симић
2. Оливера Тодоровић 5. Мр Мирјана Челић 8. Стеван Дорошки
3. Весна Урошев 6. Жељко Вукајловић 9. Миља Караћ

САОБРАЋАЈНА ШКОЛА “ПИНКИ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Јелена Моравски 4. Саша Станковић 7. Милан Лабус
2. Драгомир Матић 5. Диана Топалски 8. Славица Јовановић
3. Милош Никачев 6. Гордана Пејаков Бркић 9. Драган Радуловић

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА, ФУТОГ

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Бошко Шкрбић 4. Зоран Пантић 7. Ружица Антуновић
2. Милош Скенџић 5. Станка Продановић 8. Слободан Раић Павловић
3. Јован Попадић 6. Љиљана Загорац 9. Јелена Пејић

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН “БОГДАН ШУПУТ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Дражен Малобабић 4. Маја Киш 7. Весна Ковач
2. Наташа Кресојевић 5. Ђорђе Швоња 8. Јасмина Обрадовић Сребро
3. Едит Кочар Ђалаи 6. Владислава Дудварски 9. Маријана Дозет

МУЗИЧКА ШКОЛА “ИСИДОР БАЈИЋ”

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Др Горан Иванчевић 4. Ђуро Пете 7. Жељко Андрић
2. Весна Максимовић 5. Сенка Недељковић 8. Снежана Богдановић
3. Жана Пејановић 6. Зорица Јелић 9. Милица Стојадиновић

БАЛЕТСКА ШКОЛА

Локална самоуправа Наставничко веће Савет родитеља
1. Гордана Илић 4. Мирослав Савић 7. Наташа Ћулибрк
2. Александар Баљак 5. Лариса Гајић 8. Јелена Вушовић
3. Снежана Тадић 6. Бојан Милинковић 9. Никола Путник