април 2024

Седница Савета за економски развој Града

 • 17. априла 2024.
 • 09:00
 • Плава сала (I спрат), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

1. Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организaције Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2023. године… Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

 • 17. априла 2024.
 • 11:00
 • Плава сала (I спрат), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

 1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о управљању јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
 2. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години за период јануар-децембар 2023. године
 3. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину
 4. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активност Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар –
Прочитајте цео чланак

Седница Савета за особе са инвалидитетом

 • 17. априла 2024.
 • 12:30
 • Мала сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

1. Предлог одлуке о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада… Прочитајте цео чланак

Седница Савета за јавни ред и мир и безбедност

 • 17. априла 2024.
 • 12:30
 • Плава сала (I спрат), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

 1. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину
 2. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
Прочитајте цео чланак

Седница Савета за спорт и омладину

 • 17. априла 2024.
 • 13:00
 • Плава сала (I спрат), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:

1. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајима Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину… Прочитајте цео чланак