новембар 2019

Седница Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

  • 22. новембра 2019.
  • 08:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Установи за културу и образовање Културни центар “Кисач” Кисач
2. Предлог решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад… Прочитајте цео чланак

Седница Савета за комуналне делатности

  • 22. новембра 2019.
  • 09:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о Комуналној милицији
2. Предлог одлуке о утврђивању критеријума за умaњење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2020. години
3. Предлог одлуке о изради Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период од 2019-2028. године
4. Предлог одлуке којом се предлаже отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада… Прочитајте цео чланак

Седница Савета за културу

  • 22. новембра 2019.
  • 09:00
  • Мала сала (II спрат), Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче Нађ Бели у Новом Саду… Прочитајте цео чланак