april 2024

Sednica Saveta za ekonomski razvoj Grada

 • 17. aprila 2024.
 • 09:00
 • Plava sala (I sprat), Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:

1. Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar-decembar 2023. godine… Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za komunalne delatnosti

 • 17. aprila 2024.
 • 11:00
 • Plava sala (I sprat), Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada
 2. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2023. godini za period januar-decembar 2023. godine
 3. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2023. godinu
 4. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnost Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2023. godinu, za period 1. januar –
Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za javni red i mir i bezbednost

 • 17. aprila 2024.
 • 12:30
 • Plava sala (I sprat), Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:

 1. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2023. godinu
 2. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2023. godine
Pročitajte ceo članak

Sednica Saveta za sport i omladinu

 • 17. aprila 2024.
 • 13:00
 • Plava sala (I sprat), Skupština Grada Novog Sada, Ulica Žarka Zrenjanina 2

Dnevni red:

1. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2023. godinu sa Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2023. godinu… Pročitajte ceo članak