Александар Бујић

Дипломирани инжењер машинства

Председник Одборничке групе

Данко Ненезић

Дипломирани инжењер електротехнике

Александар Попадић

Aрхитекта

Реља Алексић

Дипломирани правник

Заменик председника

Драгослава Лукић

Дипломирана економисткиња