Јелена Црногорац

Мастер економисткиња

Председница Одборничке групе

Владимир Ковачевић

Заменик председнице

Данијела Костић

Мастер економисткиња