Саша Новаковић

Председник Одборничке групе

Слободан Тасић

Заменик председника

Љубомир Станишић