Верица Ракић

Председница одборничке групе

Мр Зоран Суботић

Заменик предсенице

Кристина Караић