Број седнице Датум одржавања
 1  17.06.2016. дневни реддокумента
 2  01.07.2016. дневни реддокумента
 3  11.07.2016. дневни ред | документа
 4  15.07.2016. дневни реддокумента
 5  22.07.2016. дневни реддокумента
 6  02.09.2016. дневни ред | документа
 7  27.09.2016. дневни реддокумента
 8  17.10.2016. дневни реддокумента
 9  17.10.2016. дневни реддокумента
 10  18.11.2016. дневни реддокумента
 11  30.11.2016. дневни реддокумента
 12  14.12.2016. дневни реддокумента
 13  28.12.2016. дневни реддокумента
 14  26.01.2017. дневни реддокумента
 15  26.01.2017. дневни реддокумента
 16  24.02.2017. дневни реддокумента
 17  23.03.2017. дневни реддокумента
 18  07.04.2017. дневни реддокумента
 19  28.04.2017. дневни реддокумента
 20  26.05.2017. дневни реддокумента
 21  09.06.2017. дневни реддокумента
 22  30.06.2017. дневни реддокумента
 23  07.07.2017. дневни реддокумента
 24  08.09.2017. дневни реддокумента
 25  29.09.2017. дневни реддокумента
 26  19.10.2017. дневни реддокумента
 27  19.10.2017. дневни реддокумента
 28  24.11.2017. дневни реддокумента
 29  14.12.2017. дневни реддокумента
 30  27.12.2017. дневни реддокумента
 31  26.01.2018. дневни реддокумента
 32  26.01.2018. дневни реддокумента
 33  09.03.2018. дневни реддокумента
 34  13.04.2018. дневни реддокумента
 35  14.05.2018. дневни реддокумента
 36  24.05.2018. дневни реддокумента
 37  15.06.2018. дневни реддокумента
 38  29.06.2018. дневни реддокумента
 39  29.08.2018. дневни реддокумента
 40  28.09.2018. дневни реддокумента
 41  17.10.2018. дневни реддокумента
 42  17.10.2018. дневни реддокумента
 43  20.11.2018. дневни реддокумента
 44  14.12.2018. дневни реддокумента
 45  27.12.2018. дневни реддокумента
 46  22.01.2019. дневни реддокумента
 47  20.02.2019. дневни реддокумента
 48  25.03.2019. дневни реддокумента
 49  10.05.2019. дневни реддокумента
 50  04.06.2019. дневни реддокумента
 51  25.06.2019. дневни реддокумента
 52  15.07.2019. дневни реддокумента
 53  17.09.2019. дневни реддокумента
 54  18.10.2019. дневни реддокумента
 55  18.10.2019. дневни реддокумента
 56  04.11.2019. дневни ред | документа
 57  27.11.2019. дневни ред | документа
 58  12.12.2019. дневни ред | документа
 59  23.12.2019. дневни ред | документа
 60  22.01.2020. дневни ред | документа
 61  28.02.2020. дневни ред | документа
 62  08.06.2020. дневни ред | документа