Број седнице Датум одржавања Садржај
 1  21.08.2020. дневни реддокумента
 2  21.09.2020. дневни реддокумента
 3  02.10.2020. дневни реддокумента
 4  15.10.2020. дневни ред | документа
 5  19.10.2020. дневни реддокумента
 6  27.11.2020. дневни реддокумента
 7  18.12.2020. дневни ред | документа
 8  29.12.2020. дневни реддокумента
 9  25.01.2021. дневни реддокумента
 10  08.02.2021. дневни реддокумента
 11  12.03.2021. дневни реддокумента
 12  05.04.2021. дневни реддокумента
 13  05.04.2021. дневни реддокумента
 14  27.04.2021. дневни реддокумента
 15  26.05.2021. дневни реддокумента
 16  18.06.2021. дневни реддокумента
 17  22.07.2021. дневни реддокумента
 18  08.09.2021. дневни реддокумента
 19  15.10.2021. дневни реддокумента
 20  19.10.2021. дневни реддокумента
 21  29.11.2021. дневни реддокумента
 22  22.12.2021. дневни реддокумента
 23  23.12.2021. дневни реддокумента
 24  26.01.2022. дневни реддокумента
 25  10.02.2022. дневни реддокумента
 26  29.04.2022. дневни реддокумента
 27  27.06.2022. дневни реддокумента
 28  21.07.2022. дневни реддокумента
 29  16.09.2022. дневни реддокумента
 30  11.10.2022. дневни реддокумента
 31  19.10.2022. дневни реддокумента
 32  26.10.2022. дневни реддокумента
 33  25.11.2022. дневни реддокумента
 34  16.12.2022. дневни реддокумента
 35  28.12.2022. дневни реддокумента
 36  24.01.2023. дневни реддокумента
 37  10.02.2023. дневни реддокумента
 38  24.02.2023. дневни реддокумента
 39  06.04.2023. дневни реддокумента
 40  12.05.2023. дневни реддокумента
 41  30.06.2023. дневни реддокумента
 42  01.08.2023. дневни реддокумента
 43  16.10.2023. дневни реддокумента
 44  16.10.2023. дневни реддокумента
 45  03.11.2023. дневни реддокумента
 46  07.12.2023. дневни реддокумента
 47  27.12.2023. дневни реддокумента