Број седнице Датум одржавања
 1 дневни реддокумента
 2  21.09.2020. дневни реддокумента
 3  02.10.2020. дневни реддокумента
 4  15.10.2020. дневни ред | документа
 5  19.10.2020. дневни реддокумента
 6  27.11.2020. дневни реддокумента
 7  18.12.2020. дневни ред | документа
 8 29.12.2020. дневни реддокумента