Članovi Saveta za budžet i finansije prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu sa Izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora od 21. juna 2016. godine, koji je, po izvršenoj eksternoj reviziji Konsolidovanog završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu, sačinilo preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja “Vinčić” D.O.O. iz Beograda, i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema rečima članice Gradskog veća za budžet i finansije Aleksandre Radak, nezavisni ovlašćeni revizor dao je pozitivno mišljenje bez rezerve o završnom računu Grada Novog Sada za 2015. godinu, istovremeno ocenivši da je budžet grada stabilan.

Prema Predlogu odluke, u završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu, ukupni tekući prihodi i primanja, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, utvrđeni su u iznosu od 20.977.054.689,49 dinara, što je oko 91 odsto od planiranog. Ukupni rashodi i izdaci, prema Predlogu odluke, utvrđeni su u iznosu od 18.402.429.042,28 dinara.

O Predlogu odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu sa Izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora od 21. juna 2016. godine, koji je, po izvršenoj eksternoj reviziji Konsolidovanog završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu, sačinilo preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja “Vinčić” D.O.O. iz Beograda, raspravljaće odbornici i odbornice na sednici zakazanoj za petak, 15. jula.