Članovi Saveta za obrazovanje i sport usvojili su danas većinom glasova Predlog programa razvoja sporta na teritoriji  Grada Novog Sada sa akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Navedeni Predlog programa razvoja naći će se pred odbornicima i odobrnicama na sednici Skupštine u petak, 15. jula.