Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci o omladini prihvatili su na današnjoj sednici većinom glasova prošlogodišnje izveštaje o radu i poslovanju nekoliko zdravstvenih gradskih ustanova.

Među prihvaćenim izveštajima su Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja “Novi Sad” za 2015. godinu, Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2015. godinu, Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2015. godinu, Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2015. godinu i Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2015. godinu.

Prihvaćeni izveštaji upućeni su Skupštini grada na razmatranje, a naći će se na dnevnom redu sednice Skupštine u petak, 15. jula.