Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se sutra, sa početkom u 10 časova, a kao glavna tačka Dnevnog reda najavljen je Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu s Izveštajem nezavisnog ovlašćenog revizora od 21. juna 2016. godine, koji je, po izvršenoj eksternoj reviziji Konsolidovanog završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2015. godinu, sačinilo Preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja “Vinčić” D.O.O. iz Beograda.

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić objasnio je da će sutrašnja sednica biti radna sednica.

– Za razliku od prethodne tri sednice, na kojima su konstituisani organi Grada Novog Sada, radna tela Skupštine, kao i razrešeni i imenovani dikrektori pojedinih gradskih preduzeća, ustanova i nadzornih odbora, sutrašnja sednica Skupštine grada je pretežno radna sednica – precizirao je predsednik novosadskog parlamenta Zdravko Jelušić.

Pored Predloga odluke o završnom računa Grada Novog Sada za 2015. godinu, pred odbornicima i odbornicama će se naći i izveštaji o realizaciji prošlogodišnjih programa investicionih aktivnosti sedam gradskih javno-komunalnih preduzeća: “Informatike”, “Zoohigijene i Veterine”, “Vodovoda i kanalizacije”, “Čistoće”, “Gradskog zelenila”, “Tržnice” i “Lisja”. Na Dnevnom redu sednice nalaze se i izveštaji o radu i poslovanju pojedinih gradskih zdravstvenih ustanova za prošlu godinu, i to Doma zdravlja, Apoteke Novi Sad, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika i Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, ali i druge tačke.

Predsednik gradskog parlamenta Zdravko Jelušić kazao je da postoji mogućnost održavanja još jedne sednice Skupštine tokom jula.

– Za sutra je sazvan sastanak predsednika odborničkih grupa, kako bi se usaglasili s održavanjem još jedne sednice Skupštine tokom jula i nadam se da ćemo u tome uspeti. Zbog pauze u skupštinskim zasedanjima usled održavanja izbora, imamo dosta da radimo i verujem da su odbornici dovoljno odgovorni i da su spremni da se održi još jedna sednica Skupštine grada – istakao je predsednik Skupštine grada.

Sutrašnja sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se u Velikoj sali, sa početkom u 10 časova.