Članovi Saveta za ekonomski razvoj Grada Novog Sada prihvatili su danas većinom glasova Predlog odluke o izmeni Odluke o merama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada, kao i Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2015. godinu. Prihvaćeni Predlog odluke i Izveštaj o realizaciji Programa rada TONS-a upućen je Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.